Kwaliteitsvolle zorg

Zorggroep Sint-Kamillus werkt voortdurend en op verschillende manieren aan kwaliteitsverbetering. Evoluties in de samenleving en op vlak van de zorgvragen dagen ons uit om steeds betere zorg te verlenen. Een kwaliteitsvolle zorg is onze gemeenschappelijke ambitie en verantwoordelijkheid. Iedereen is betrokken en mag zich betrokken voelen. Om duurzame kwaliteit te bieden, is samenwerking noodzakelijk.

Qamillus 

Qamillus (Q = Quality) is de overkoepelende naam voor de hele kwaliteitswerking van Zorggroep Sint-Kamillus. Het gaat om concrete initiatieven waarmee we werken aan kwaliteitsborging- en verbetering. 

Kwaliteitsvolle zorg is het resultaat van een systematische, continue en doordachte manier van plannen, opvolgen, evalueren en bijsturen. We moeten voldoende stilstaan bij onze werking en deze altijd weer opnieuw kritisch bekijken en aanpassen waar nodig.

Ons intern kwaliteitssysteem wordt opgevolgd door een stuurgroep kwaliteit. Deze zorgt ervoor dat onze organisatie, diensten en afdelingen jaarlijks verbeterprojecten uitwerken. Hiervoor maken we jaaractieplannen op. Bij het uitwerken en opvolgen van deze verbeterprojecten volgen we het PDCA-model: plan-do-act-check.

Jaaractieplannen 2020

Onze stuurgroep kwaliteit legt jaarlijks de thema’s vast waarop we willen inzetten met onze verbeteracties. In 2020 zijn dat:

 • Vrijheidsbeperkende en -berovende maatregelen (VBM): Afzondering en fixatie worden in de GGZ toegepast wanneer de veiligheid in gevaar is voor de persoon zelf of voor anderen. We willen het gebruik van VBM tot het absolute minimum herleiden. We doen dit met een preventieve aanpak en toegankelijke alternatieven.
 • Middelengebruik: Alcohol-, medicatie- en druggebruik staan in veel gevallen herstel en het opbouwen van een duurzame levenskwaliteit in de weg. Daarom willen we onze ondersteuningsprogramma’s nog verbeteren.
 • Duurzaam HR-beleid: In Zorggroep Sint-Kamillus werkt een 700-tal medewerkers. We blijven werken aan een werkplek waar onze medewerkers zichzelf professioneel ten volle kunnen ontplooien.
 • Zorgprogramma’s: Zeggen wat je doet en doen wat je zegt, dit is ook in de zorg belangrijk. De voorbije jaren schreven we onze zorgprogramma’s uit. In 2020 zullen we ze optimaliseren.
Patiëntveiligheid

Kwaliteitsvolle zorg is per definitie ook veilige zorg. Belangrijke veiligheidsthema’s in de geestelijke gezondheidszorg zijn: agressie, vrijheidsbeperkende maatregelen, medicatie, infectie en hygiëne, valpreventie, suïcide, middelengebruik en informatieveiligheid.

In 2020 lanceren we ons patiëntveiligheidsplan waarin we onder andere het toezicht op alle veiligheidsdimensies verscherpen door kwartaalveiligheidsrondes. We screenen systematisch alle afdelingen op veiligheidsrisico’s: informatieveiligheid, medicatieveiligheid, hygiëne, suïcide, …

Medicatieveiligheid

Medicatieveiligheid is een topprioriteit in Zorggroep Sint-Kamillus. Strakke procedures zijn nodig om foute toedieningen en de juiste bewaaromstandigheden te handhaven. De verbeterprojecten die we lanceerden sinds 2017 tonen resultaat en blijven we voortzetten om de medicatieveiligheid nog te vergroten. 

Accreditatie Zorggroep Sint-Kamillus

Accreditatie is een proces om de kwaliteit van het ziekenhuis te laten toetsen door een externe organisatie op basis van gedefinieerde standaarden. De externe organisatie waarmee Zorggroep Sint-Kamillus samenwerkt is Qualicor Europe. het NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg). Het resultaat van accreditering is een kwaliteitslabel of -erkenning. In 2021 zal Zorggroep Sint-Kamillus beoordeeld worden op basis van het Qmentum Globalprogramma volgens volgende normensets:

 • leiderschap
 • bestuur
 • medicatie
 • infectiepreventie
 • geestelijke gezondheidszorg
 • excellente zorgverlening.

Zorggroep Sint-Kamillus wil eerst een accreditering behalen voor de doelgroep Cerenah.

Kwaliteitsmonitoring Broeders van Liefde

We participeren aan de kwaliteitsmonitoring van de groep Broeders van Liefde. Jaarlijks bespreken we onderstaande kwaliteitsindicatoren met het bestuur om ons kwaliteitsbeleid te meten en bij te sturen. 

THEMA 1: De zorg voor de patiënt is effectief.

 • Indicator 1.1.A: Beoordeling door de patiënt over het resultaat van zorg (VPP)
 • Indicator 1.1.B: Beoordeling door de patiënt over de therapeutische relatie (VPP)
 • Indicator 1.2: Feedbackgestuurde zorg: Implementatiegraad QuestManager

THEMA 2: De zorg voor de patiënt is herstelgericht.

 • Indicator 2.1: Afname van de ROPI-R
 • Indicator 2.2.A: Ervaringsdeskundigheid (VIP²)
 • Indicator 2.2.B: Familie-ervaringsdeskundigheid (VIP²)

THEMA 3: De zorg voor de patiënt is gebruikersgericht.

 • Indicator 3: Beoordeling door patiënt over mogelijkheid tot inspraak (VPP)

THEMA 4: De zorg voor de patiënt is veilig.

 • Indicator 4.1: Afzonderingen (uniforme registratie in Obasi)
 • Indicator 4.2: Suïcidepreventiebeleid (VIP²)
 • Indicator 4.3: Contract Patient Safety (FOD)
 • Indicator 4.4: Veiligheidscultuurmeting (FOD)
Vlaams Indicatorenproject VIP² en de Vlaamse Patiëntenpeiling

We participeren aan het Vlaams Indicatorenproject VIP² en de Vlaamse Patiëntenpeiling van het Vlaams PatiëntenPlatform. We vinden het belangrijk om te weten hoe de patiënt zijn of haar zorg beleeft. Het helpt ons in het verbeteren van onze zorg. Bij elk ontslag vragen we de patiënt om een tevredenheidsmeting in te vullen. Meer informatie hierover en onze meest recente resultaten lees je hier

Kwaliteitsvolle zorg

Zorggroep Sint-Kamillus werkt voortdurend en op verschillende manieren aan kwaliteitsverbetering. Evoluties in de samenleving en op vlak van de zorgvragen dagen ons uit om steeds betere zorg te verlenen. Een kwaliteitsvolle zorg is onze gemeenschappelijke ambitie en verantwoordelijkheid. Iedereen is betrokken en mag zich betrokken voelen. Om duurzame kwaliteit te bieden, is samenwerking noodzakelijk.

Qamillus 

Qamillus (Q = Quality) is de overkoepelende naam voor de hele kwaliteitswerking van Zorggroep Sint-Kamillus. Het gaat om concrete initiatieven waarmee we werken aan kwaliteitsborging- en verbetering. 

Kwaliteitsvolle zorg is het resultaat van een systematische, continue en doordachte manier van plannen, opvolgen, evalueren en bijsturen. We moeten voldoende stilstaan bij onze werking en deze altijd weer opnieuw kritisch bekijken en aanpassen waar nodig.

Ons intern kwaliteitssysteem wordt opgevolgd door een stuurgroep kwaliteit. Deze zorgt ervoor dat onze organisatie, diensten en afdelingen jaarlijks verbeterprojecten uitwerken. Hiervoor maken we jaaractieplannen op. Bij het uitwerken en opvolgen van deze verbeterprojecten volgen we het PDCA-model: plan-do-act-check.

Jaaractieplannen 2020

Onze stuurgroep kwaliteit legt jaarlijks de thema’s vast waarop we willen inzetten met onze verbeteracties. In 2020 zijn dat:

 • Vrijheidsbeperkende en -berovende maatregelen (VBM): Afzondering en fixatie worden in de GGZ toegepast wanneer de veiligheid in gevaar is voor de persoon zelf of voor anderen. We willen het gebruik van VBM tot het absolute minimum herleiden. We doen dit met een preventieve aanpak en toegankelijke alternatieven.
 • Middelengebruik: Alcohol-, medicatie- en druggebruik staan in veel gevallen herstel en het opbouwen van een duurzame levenskwaliteit in de weg. Daarom willen we onze ondersteuningsprogramma’s nog verbeteren.
 • Duurzaam HR-beleid: In Zorggroep Sint-Kamillus werkt een 700-tal medewerkers. We blijven werken aan een werkplek waar onze medewerkers zichzelf professioneel ten volle kunnen ontplooien.
 • Zorgprogramma’s: Zeggen wat je doet en doen wat je zegt, dit is ook in de zorg belangrijk. De voorbije jaren schreven we onze zorgprogramma’s uit. In 2020 zullen we ze optimaliseren.
Patiëntveiligheid

Kwaliteitsvolle zorg is per definitie ook veilige zorg. Belangrijke veiligheidsthema’s in de geestelijke gezondheidszorg zijn: agressie, vrijheidsbeperkende maatregelen, medicatie, infectie en hygiëne, valpreventie, suïcide, middelengebruik en informatieveiligheid.

In 2020 lanceren we ons patiëntveiligheidsplan waarin we onder andere het toezicht op alle veiligheidsdimensies verscherpen door kwartaalveiligheidsrondes. We screenen systematisch alle afdelingen op veiligheidsrisico’s: informatieveiligheid, medicatieveiligheid, hygiëne, suïcide, …

Medicatieveiligheid

Medicatieveiligheid is een topprioriteit in Zorggroep Sint-Kamillus. Strakke procedures zijn nodig om foute toedieningen en de juiste bewaaromstandigheden te handhaven. De verbeterprojecten die we lanceerden sinds 2017 tonen resultaat en blijven we voortzetten om de medicatieveiligheid nog te vergroten. 

Accreditatie Zorggroep Sint-Kamillus

Accreditatie is een proces om de kwaliteit van het ziekenhuis te laten toetsen door een externe organisatie op basis van gedefinieerde standaarden. De externe organisatie waarmee Zorggroep Sint-Kamillus samenwerkt is Qualicor Europe. het NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg). Het resultaat van accreditering is een kwaliteitslabel of -erkenning. In 2021 zal Zorggroep Sint-Kamillus beoordeeld worden op basis van het Qmentum Globalprogramma volgens volgende normensets:

 • leiderschap
 • bestuur
 • medicatie
 • infectiepreventie
 • geestelijke gezondheidszorg
 • excellente zorgverlening.

Zorggroep Sint-Kamillus wil eerst een accreditering behalen voor de doelgroep Cerenah.

Kwaliteitsmonitoring Broeders van Liefde

We participeren aan de kwaliteitsmonitoring van de groep Broeders van Liefde. Jaarlijks bespreken we onderstaande kwaliteitsindicatoren met het bestuur om ons kwaliteitsbeleid te meten en bij te sturen. 

THEMA 1: De zorg voor de patiënt is effectief.

 • Indicator 1.1.A: Beoordeling door de patiënt over het resultaat van zorg (VPP)
 • Indicator 1.1.B: Beoordeling door de patiënt over de therapeutische relatie (VPP)
 • Indicator 1.2: Feedbackgestuurde zorg: Implementatiegraad QuestManager

THEMA 2: De zorg voor de patiënt is herstelgericht.

 • Indicator 2.1: Afname van de ROPI-R
 • Indicator 2.2.A: Ervaringsdeskundigheid (VIP²)
 • Indicator 2.2.B: Familie-ervaringsdeskundigheid (VIP²)

THEMA 3: De zorg voor de patiënt is gebruikersgericht.

 • Indicator 3: Beoordeling door patiënt over mogelijkheid tot inspraak (VPP)

THEMA 4: De zorg voor de patiënt is veilig.

 • Indicator 4.1: Afzonderingen (uniforme registratie in Obasi)
 • Indicator 4.2: Suïcidepreventiebeleid (VIP²)
 • Indicator 4.3: Contract Patient Safety (FOD)
 • Indicator 4.4: Veiligheidscultuurmeting (FOD)
Vlaams Indicatorenproject VIP² en de Vlaamse Patiëntenpeiling

We participeren aan het Vlaams Indicatorenproject VIP² en de Vlaamse Patiëntenpeiling van het Vlaams PatiëntenPlatform. We vinden het belangrijk om te weten hoe de patiënt zijn of haar zorg beleeft. Het helpt ons in het verbeteren van onze zorg. Bij elk ontslag vragen we de patiënt om een tevredenheidsmeting in te vullen. Meer informatie hierover en onze meest recente resultaten lees je hier