Beleid

In onze samenleving is er steeds meer en openlijk aandacht voor geestelijke gezondheid en er beweegt de laatste jaren ook heel wat in de geestelijke gezondheidszorg. Ook het zorgaanbod van Zorggroep Sint-Kamillus evolueert mee met deze ontwikkelingen en zorgvragen.

Artikel 107: meer mobiele psychiatrische zorg
 • In 2011 startte de overheid een grondige reorganisatie van de geestelijke gezondheidszorg door Artikel 107 van de ziekenhuiswet toe te passen.
 • Door Artikel 107 kunnen we als psychiatrisch ziekenhuis bedden buiten gebruik stellen en de vrijgekomen werkingsmiddelen en medewerkers inzetten in vernieuwende zorginitiatieven zoals mobiele teams voor psychiatrische zorg. 
 • Zo realiseren we vermaatschappelijking van geestelijke gezondheidszorg. Mensen met een (ernstige) psychische kwetsbaarheid kunnen een eigen zinvolle plek in de samenleving innemen. We ondersteunen hen daarbij waar nodig en integreren deze zorg zoveel mogelijk in de samenleving en het dagelijkse leven.
 • Zorggroep Sint-Kamillus zette hierbij in op de uitbouw van mobiele teams voor psychiatrische zorg in de regio Leuven, Oost-Brabant en in het arrondissement Halle/Vilvoorde. Meer informatie over onze mobiele zorg…
Psychiatrische zorg voor geïnterneerden
 • Op vraag van de overheid werkte Zorggroep Sint-Kamillus mee aan een aangepast zorgaanbod voor geïnterneerden. Geïnterneerden zijn personen die een misdrijf pleegden, maar lijden aan een psychiatrische stoornis, die maakt dat zij niet in staat zijn om hun daden te controleren. De rechter kan daarom beslissen om de betrokkene te interneren. Dit gebeurt met een dubbel doel: de samenleving beschermen en de nodige zorg bieden aan de geïnterneerde zodat deze toch zo maximaal mogelijk kan deelnemen aan de samenleving.
 • Zorggroep Sint-Kamillus werkt hiervoor samen met het Netwerk internering voor de provincie Vlaams-Brabant en Brussel en startte ook een forensisch mobiel team op in het arrondissement Halle/Vilvoorde, nl. het team SPPiT-FORMAT.  Meer informatie over onze forensische zorg…
Kwaliteitsvolle zorg

Zorgvragers, familie, mantelzorgers, zorgverleners en de samenleving algemeen kijken alsmaar kritischer naar voorzieningen voor geestelijke gezondheidszorg:

 • Leveren we kwalitatieve zorg op maat?
 • Kunnen we beantwoorden aan maatschappelijk relevante noden?
 • Kunnen we onze manier van aanpak en behandeling voldoende duidelijk toelichten?
 • Kunnen we de inzet van onze beschikbare middelen verantwoorden?

Al deze dynamieken vragen een aanpassing in het dagelijkse werk van hulpverleners. De patiënt centraal’, ‘kwaliteitsontwikkeling en -bewaking door accreditering’ en ‘samenwerken in een netwerk’ vertalen zich in een uitgebreider takenpakket. Meer informatie over onze initiatieven kwaliteitszorg…

Herstel- en ervaringsgerichte zorg
 • Zorggroep Sint-Kamillus werkt herstelgericht en focust op de mogelijkheden, krachten en sterke kanten van mensen.
 • We geloven ook enorm in de meerwaarde van ervaringsdeskundigheid en werken daarom samen met een team van vaste en vrijwillige ervaringswerkers. Vanuit ervaringen met hun eigen psychische kwetsbaarheid gaan ze in gesprek met patiënten en ondersteunen ze onze zorg met verschillende initiatieven. Meer informatie over ons aanbod herstelgerichte zorg… 
Vraaggestuurd zorgaanbod
 • We laten ons inspireren door vragen van zorgvragers en professionelen, aangevuld met de visie van de overheid, adviezen van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, de beleidsvisie van de vzw Organisatie Broeders van Liefde en auditverslagen van de inspectie van de Vlaamse Gemeenschap.
 • Intern evalueren we regelmatig onze zorg en zorgondersteunende initiatieven en bevragen we medewerkers, patiënten, bewoners, cliënten en familie. Op basis van deze resultaten sturen we waar nodig ons beleid en onze zorg bij.

Beleid

In onze samenleving is er steeds meer en openlijk aandacht voor geestelijke gezondheid en er beweegt de laatste jaren ook heel wat in de geestelijke gezondheidszorg. Ook het zorgaanbod van Zorggroep Sint-Kamillus evolueert mee met deze ontwikkelingen en zorgvragen.

Artikel 107: meer mobiele psychiatrische zorg
 • In 2011 startte de overheid een grondige reorganisatie van de geestelijke gezondheidszorg door Artikel 107 van de ziekenhuiswet toe te passen.
 • Door Artikel 107 kunnen we als psychiatrisch ziekenhuis bedden buiten gebruik stellen en de vrijgekomen werkingsmiddelen en medewerkers inzetten in vernieuwende zorginitiatieven zoals mobiele teams voor psychiatrische zorg. 
 • Zo realiseren we vermaatschappelijking van geestelijke gezondheidszorg. Mensen met een (ernstige) psychische kwetsbaarheid kunnen een eigen zinvolle plek in de samenleving innemen. We ondersteunen hen daarbij waar nodig en integreren deze zorg zoveel mogelijk in de samenleving en het dagelijkse leven.
 • Zorggroep Sint-Kamillus zette hierbij in op de uitbouw van mobiele teams voor psychiatrische zorg in de regio Leuven, Oost-Brabant en in het arrondissement Halle/Vilvoorde. Meer informatie over onze mobiele zorg…
Psychiatrische zorg voor geïnterneerden
 • Op vraag van de overheid werkte Zorggroep Sint-Kamillus mee aan een aangepast zorgaanbod voor geïnterneerden. Geïnterneerden zijn personen die een misdrijf pleegden, maar lijden aan een psychiatrische stoornis, die maakt dat zij niet in staat zijn om hun daden te controleren. De rechter kan daarom beslissen om de betrokkene te interneren. Dit gebeurt met een dubbel doel: de samenleving beschermen en de nodige zorg bieden aan de geïnterneerde zodat deze toch zo maximaal mogelijk kan deelnemen aan de samenleving.
 • Zorggroep Sint-Kamillus werkt hiervoor samen met het Netwerk internering voor de provincie Vlaams-Brabant en Brussel en startte ook een forensisch mobiel team op in het arrondissement Halle/Vilvoorde, nl. het team SPPiT-FORMAT.  Meer informatie over onze forensische zorg…
Kwaliteitsvolle zorg

Zorgvragers, familie, mantelzorgers, zorgverleners en de samenleving algemeen kijken alsmaar kritischer naar voorzieningen voor geestelijke gezondheidszorg:

 • Leveren we kwalitatieve zorg op maat?
 • Kunnen we beantwoorden aan maatschappelijk relevante noden?
 • Kunnen we onze manier van aanpak en behandeling voldoende duidelijk toelichten?
 • Kunnen we de inzet van onze beschikbare middelen verantwoorden?

Al deze dynamieken vragen een aanpassing in het dagelijkse werk van hulpverleners. De patiënt centraal’, ‘kwaliteitsontwikkeling en -bewaking door accreditering’ en ‘samenwerken in een netwerk’ vertalen zich in een uitgebreider takenpakket. Meer informatie over onze initiatieven kwaliteitszorg…

Herstel- en ervaringsgerichte zorg
 • Zorggroep Sint-Kamillus werkt herstelgericht en focust op de mogelijkheden, krachten en sterke kanten van mensen.
 • We geloven ook enorm in de meerwaarde van ervaringsdeskundigheid en werken daarom samen met een team van vaste en vrijwillige ervaringswerkers. Vanuit ervaringen met hun eigen psychische kwetsbaarheid gaan ze in gesprek met patiënten en ondersteunen ze onze zorg met verschillende initiatieven. Meer informatie over ons aanbod herstelgerichte zorg… 
Vraaggestuurd zorgaanbod
 • We laten ons inspireren door vragen van zorgvragers en professionelen, aangevuld met de visie van de overheid, adviezen van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, de beleidsvisie van de vzw Organisatie Broeders van Liefde en auditverslagen van de inspectie van de Vlaamse Gemeenschap.
 • Intern evalueren we regelmatig onze zorg en zorgondersteunende initiatieven en bevragen we medewerkers, patiënten, bewoners, cliënten en familie. Op basis van deze resultaten sturen we waar nodig ons beleid en onze zorg bij.