Visie Zorggroep Sint-Kamillus 

Volledige zorg

Als psychiatrische zorggroep van de Broeders van Liefde gaan we voluit voor een geestelijke gezondheidszorg die oog heeft voor alle levensdomeinen. We hebben hierbij aandacht voor het lichamelijke, het psychische, het sociale en de zinbeleving. In het bijzonder willen wij gespecialiseerde, kwaliteitsvolle en trouwe zorg bieden, ook voor personen met een ernstige, langdurige of complexe aandoening.

We vinden het essentieel dat mensen hun krachten en mogelijkheden ten volle ontplooien. We ondersteunen het aangaan van relaties met de naaste omgeving maximaal.

We zetten in op ervaringsdeskundigheid en participatie. 

Samen met onze partners bouwen we hiertoe een gepast zorgaanbod uit waarmee we willen tegemoetkomen aan verschillende en evoluerende zorgvragen. Mensen volwaardig laten deelnemen aan hun zorgtraject, continuïteit van zorg en een optimale levenskwaliteit leiden ons bij het samen bepalen van onze doelstellingen.

Gedreven

Wij voelen ons uitgedaagd om steeds betere zorg te bieden en deze wetenschappelijk te onderbouwen. We willen vernieuwend zijn in denken én handelen. We nemen verantwoordelijkheid op in het netwerk van zorgverleners en de ruime samenleving.

Vrijheid binnen samenwerking

Patiënten, bewoners, familie, omgeving en medewerkers zoeken samen naar mogelijkheden om doelstellingen te realiseren en beslissen samen over zorg. Deze vrijheid is wel gebonden door het samenwerken met en onze verantwoordelijkheid voor elkaar, de organisatie en de maatschappij.

Geïnspireerd en professioneel

Wij engageren ons volledig in de zorg voor patiënten, bewoners, familie en medewerkers. Deskundig zijn volstaat niet. We willen ons ook als mens én als teamlid betrokken en zorgzaam inzetten.

Elke medewerker telt en draagt bij tot het realiseren van goede en warme zorg. Daarom zetten we in op persoonlijke en professionele ontwikkeling.

We werken vanuit christelijk geïnspireerde waarden en staan open voor andere overtuigingen.

Onze visie in beeld...

Visie Zorggroep Sint-Kamillus 

Volledige zorg

Als psychiatrische zorggroep van de Broeders van Liefde gaan we voluit voor een geestelijke gezondheidszorg die oog heeft voor alle levensdomeinen. We hebben hierbij aandacht voor het lichamelijke, het psychische, het sociale en de zinbeleving. In het bijzonder willen wij gespecialiseerde, kwaliteitsvolle en trouwe zorg bieden, ook voor personen met een ernstige, langdurige of complexe aandoening.

We vinden het essentieel dat mensen hun krachten en mogelijkheden ten volle ontplooien. We ondersteunen het aangaan van relaties met de naaste omgeving maximaal.

We zetten in op ervaringsdeskundigheid en participatie. 

Samen met onze partners bouwen we hiertoe een gepast zorgaanbod uit waarmee we willen tegemoetkomen aan verschillende en evoluerende zorgvragen. Mensen volwaardig laten deelnemen aan hun zorgtraject, continuïteit van zorg en een optimale levenskwaliteit leiden ons bij het samen bepalen van onze doelstellingen.

Gedreven

Wij voelen ons uitgedaagd om steeds betere zorg te bieden en deze wetenschappelijk te onderbouwen. We willen vernieuwend zijn in denken én handelen. We nemen verantwoordelijkheid op in het netwerk van zorgverleners en de ruime samenleving.

Vrijheid binnen samenwerking

Patiënten, bewoners, familie, omgeving en medewerkers zoeken samen naar mogelijkheden om doelstellingen te realiseren en beslissen samen over zorg. Deze vrijheid is wel gebonden door het samenwerken met en onze verantwoordelijkheid voor elkaar, de organisatie en de maatschappij.

Geïnspireerd en professioneel

Wij engageren ons volledig in de zorg voor patiënten, bewoners, familie en medewerkers. Deskundig zijn volstaat niet. We willen ons ook als mens én als teamlid betrokken en zorgzaam inzetten.

Elke medewerker telt en draagt bij tot het realiseren van goede en warme zorg. Daarom zetten we in op persoonlijke en professionele ontwikkeling.

We werken vanuit christelijk geïnspireerde waarden en staan open voor andere overtuigingen.

Onze visie in beeld...