Qamillus 

Qamillus (Q = Quality) is de overkoepelende naam voor de hele kwaliteitswerking van Zorggroep Sint-Kamillus. Het gaat om concrete initiatieven waarmee we werken aan kwaliteitsborging- en verbetering. Kwaliteit en veiligheid komen niet spontaan tot stand. Daarom is het belangrijk om regelmatig stil te staan bij de huidige manier van werken en bij de veiligheidsrisico's die er zijn. In onze zorggroep werken we met een beleids- en een kwaliteitscyclus. De beleidscyclus omvat het bepalen en opvolgen van vierjaarlijkse lange termijndoelen (=strategische beleidsplanning) en jaarlijkse doelen op ziekenhuis-, doelgroep- en afdelingsniveau (=operationele beleidsplanning). Het kwaliteitssysteem omvat het geheel van alle processen (bv. voor opname, ontslag, zorgprogramma’s), procedures (bv. over noodplannen of afzondering), communicatie, vorming en training.

Elke dag geven onze medewerkers het beste van zichzelf om de patiënten een veilige en kwaliteitsvolle zorg te bieden. Zij worden hierin ondersteund door onze kwaliteitsmedewerker die de vinger aan de pols houdt en de nieuwste trends, richtlijnen en ontwikkelingen opvolgt, samen met de stuurgroep kwaliteit. Daarnaast buigen verschillende werkgroepen zich over specifieke thema’s zoals valpreventie, middelengebruik, vrijheidsbeperkende maatregelen... Nieuwe procedures worden uitgeschreven, bestaande worden gecontroleerd en, indien nodig, herschreven of aangevuld volgens de nieuwste inzichten. Verder ligt de focus op de implementatie van procedures op de werkvloer en continue opleiding en bijscholing van de medewerkers. 

Patiënt krijgt actieve rol

We proberen onze patiënten en hun familie en netwerk zoveel mogelijk te betrekken in het zorgproces en in onze werking. Zo hebben we dagelijks gesprekken met patiënten en organiseren we ook patiëntbevragingen en familiegesprekken.

Sinds 2021 werken we met een referentiepersoon familiebeleid. Deze probeert de familie, het netwerk en kinderen nog actiever te betrekken bij de zorg. Meer info over onze familiewerking... 

Onze cliëntenraad, bestaande uit de dienst herstel, directie en patiënten/bewoners, komt maandelijks samen om de noden op afdelingen of in het ziekenhuis te bespreken. Voorbeelden hiervan zijn Wifi op de afdelingen en de aanwezigheid van een ervaringswerker. 

En patiënten hebben ook hun stem in de voedingsraad, waar ze feedback kunnen geven over de aangeboden maaltijden.

Accreditatie Zorggroep Sint-Kamillus

Accreditatie is een proces om de kwaliteit van het ziekenhuis te laten toetsen door een externe organisatie op basis van gedefinieerde standaarden. De externe organisatie waarmee Zorggroep Sint-Kamillus samenwerkt is Qualicor Europe. Het resultaat van accreditering is een kwaliteitslabel of -erkenning. In 2021 ontving Zorggroep Sint-Kamillus een gouden kwaliteitslabel voor de doelgroep Cerenah en de ondersteunende diensten.

Kwaliteitsindicatoren Geestelijke Gezondheidszorg (VIKZ) en Vlaamse Patiëntenpeiling

Ziekenhuizen in Vlaanderen meten de kwaliteit van hun zorg. Het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) heeft 'Kwaliteitsindicatoren Geestelijke Gezondheidszorg' ontwikkeld volgens een vaste evidence-based methodologie. Als Zorggroep participeren we hieraan. In de eerste plaats via de Vlaamse Patiëntenpeiling, maar we doen ook mee met de indicatoren familie- en het suïcidepreventiebeleid.

Eén van de manieren om de patiënt aan het woord te laten, is via de Vlaamse Patiëntenpeiling (VPP). De VPP is een vragenlijst om de ervaringen van patiënten met de zorg en het zorgproces in kaart te brengen. De resultaten van de meting binnen de referentieperiode worden verwerkt door het VIKZ en gepubliceerd op de website www.zorgkwaliteit.be. De interne stuurgroep zorgkwaliteit bespreekt de resultaten en bekijkt samen met de afdelingen en patiënten en bewoners waar verbeteracties nodig en mogelijk zijn. Je kan de volledige analyse en interpretatie hier terugvinden.

Vlaamse zorginspectie

Kwaliteitsbewaking is een specifieke opdracht van de Vlaamse Zorginspectie. Zij inspecteert, vaak onaangekondigd, in de Vlaamse welzijns- en gezondheidsvoorzieningen. Concreet wordt de naleving van de zorgtrajecten gecontroleerd. Een zorgtraject is het traject dat een gelijkaardige groep patiënten doorloopt in een ziekenhuis. De Zorginspectie publiceert sinds 2015 de inspectieverslagen op haar website.

Interne audits en veiligheidsrondes

Als zorggroep hebben we er bewust voor gekozen om ook interne audits en veiligheidsrondes in te voeren. Vooropgestelde normen worden via intern opgeleide auditoren getoetst op de werkvloer. Zo gaan we na of medewerkers de richtlijnen voor handhygiëne volgen, of de noodprocedures gekend zijn, of de procedures juist toegepast worden… Deze bevindingen worden gerapporteerd aan de directie en stuurgroep kwaliteit, waaruit we verbeteracties opstellen.

Kwaliteitsmonitoring Broeders van Liefde

We participeren ook aan de kwaliteitsmonitoring van de groep Broeders van Liefde (BVL). Jaarlijks bespreken we onderstaande kwaliteitsindicatoren met het BVL-bestuur om ons kwaliteitsbeleid te meten en bij te sturen. 

THEMA 1: De zorg voor de patiënt is effectief.

 • Indicator 1.1.A: Beoordeling door de patiënt over het resultaat van zorg (VPP)
 • Indicator 1.1.B: Beoordeling door de patiënt over de therapeutische relatie (VPP)
 • Indicator 1.2: Feedbackgestuurde zorg: Implementatiegraad QuestManager

THEMA 2: De zorg voor de patiënt is herstelgericht.

 • Indicator 2.1: Afname van de ROPI-R
 • Indicator 2.2.A: Ervaringsdeskundigheid (VIP²)
 • Indicator 2.2.B: Familie-ervaringsdeskundigheid (VIP²)

THEMA 3: De zorg voor de patiënt is gebruikersgericht.

 • Indicator 3: Beoordeling door patiënt over mogelijkheid tot inspraak (VPP)

THEMA 4: De zorg voor de patiënt is veilig.

 • Indicator 4.1: Afzonderingen (uniforme registratie in Obasi)
 • Indicator 4.2: Suïcidepreventiebeleid (VIP²)
 • Indicator 4.3: Contract Patient Safety (FOD)
 • Indicator 4.4: Veiligheidscultuurmeting (FOD)
Contactpersoon:
 • Kwaliteitscoördinator: Nele Castro
Qamillus 

Qamillus (Q = Quality) is de overkoepelende naam voor de hele kwaliteitswerking van Zorggroep Sint-Kamillus. Het gaat om concrete initiatieven waarmee we werken aan kwaliteitsborging- en verbetering. Kwaliteit en veiligheid komen niet spontaan tot stand. Daarom is het belangrijk om regelmatig stil te staan bij de huidige manier van werken en bij de veiligheidsrisico's die er zijn. In onze zorggroep werken we met een beleids- en een kwaliteitscyclus. De beleidscyclus omvat het bepalen en opvolgen van vierjaarlijkse lange termijndoelen (=strategische beleidsplanning) en jaarlijkse doelen op ziekenhuis-, doelgroep- en afdelingsniveau (=operationele beleidsplanning). Het kwaliteitssysteem omvat het geheel van alle processen (bv. voor opname, ontslag, zorgprogramma’s), procedures (bv. over noodplannen of afzondering), communicatie, vorming en training.

Elke dag geven onze medewerkers het beste van zichzelf om de patiënten een veilige en kwaliteitsvolle zorg te bieden. Zij worden hierin ondersteund door onze kwaliteitsmedewerker die de vinger aan de pols houdt en de nieuwste trends, richtlijnen en ontwikkelingen opvolgt, samen met de stuurgroep kwaliteit. Daarnaast buigen verschillende werkgroepen zich over specifieke thema’s zoals valpreventie, middelengebruik, vrijheidsbeperkende maatregelen... Nieuwe procedures worden uitgeschreven, bestaande worden gecontroleerd en, indien nodig, herschreven of aangevuld volgens de nieuwste inzichten. Verder ligt de focus op de implementatie van procedures op de werkvloer en continue opleiding en bijscholing van de medewerkers. 

Patiënt krijgt actieve rol

We proberen onze patiënten en hun familie en netwerk zoveel mogelijk te betrekken in het zorgproces en in onze werking. Zo hebben we dagelijks gesprekken met patiënten en organiseren we ook patiëntbevragingen en familiegesprekken.

Sinds 2021 werken we met een referentiepersoon familiebeleid. Deze probeert de familie, het netwerk en kinderen nog actiever te betrekken bij de zorg. Meer info over onze familiewerking... 

Onze cliëntenraad, bestaande uit de dienst herstel, directie en patiënten/bewoners, komt maandelijks samen om de noden op afdelingen of in het ziekenhuis te bespreken. Voorbeelden hiervan zijn Wifi op de afdelingen en de aanwezigheid van een ervaringswerker. 

En patiënten hebben ook hun stem in de voedingsraad, waar ze feedback kunnen geven over de aangeboden maaltijden.

Accreditatie Zorggroep Sint-Kamillus

Accreditatie is een proces om de kwaliteit van het ziekenhuis te laten toetsen door een externe organisatie op basis van gedefinieerde standaarden. De externe organisatie waarmee Zorggroep Sint-Kamillus samenwerkt is Qualicor Europe. Het resultaat van accreditering is een kwaliteitslabel of -erkenning. In 2021 ontving Zorggroep Sint-Kamillus een gouden kwaliteitslabel voor de doelgroep Cerenah en de ondersteunende diensten.

Kwaliteitsindicatoren Geestelijke Gezondheidszorg (VIKZ) en Vlaamse Patiëntenpeiling

Ziekenhuizen in Vlaanderen meten de kwaliteit van hun zorg. Het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) heeft 'Kwaliteitsindicatoren Geestelijke Gezondheidszorg' ontwikkeld volgens een vaste evidence-based methodologie. Als Zorggroep participeren we hieraan. In de eerste plaats via de Vlaamse Patiëntenpeiling, maar we doen ook mee met de indicatoren familie- en het suïcidepreventiebeleid.

Eén van de manieren om de patiënt aan het woord te laten, is via de Vlaamse Patiëntenpeiling (VPP). De VPP is een vragenlijst om de ervaringen van patiënten met de zorg en het zorgproces in kaart te brengen. De resultaten van de meting binnen de referentieperiode worden verwerkt door het VIKZ en gepubliceerd op de website www.zorgkwaliteit.be. De interne stuurgroep zorgkwaliteit bespreekt de resultaten en bekijkt samen met de afdelingen en patiënten en bewoners waar verbeteracties nodig en mogelijk zijn. Je kan de volledige analyse en interpretatie hier terugvinden.

Vlaamse zorginspectie

Kwaliteitsbewaking is een specifieke opdracht van de Vlaamse Zorginspectie. Zij inspecteert, vaak onaangekondigd, in de Vlaamse welzijns- en gezondheidsvoorzieningen. Concreet wordt de naleving van de zorgtrajecten gecontroleerd. Een zorgtraject is het traject dat een gelijkaardige groep patiënten doorloopt in een ziekenhuis. De Zorginspectie publiceert sinds 2015 de inspectieverslagen op haar website.

Interne audits en veiligheidsrondes

Als zorggroep hebben we er bewust voor gekozen om ook interne audits en veiligheidsrondes in te voeren. Vooropgestelde normen worden via intern opgeleide auditoren getoetst op de werkvloer. Zo gaan we na of medewerkers de richtlijnen voor handhygiëne volgen, of de noodprocedures gekend zijn, of de procedures juist toegepast worden… Deze bevindingen worden gerapporteerd aan de directie en stuurgroep kwaliteit, waaruit we verbeteracties opstellen.

Kwaliteitsmonitoring Broeders van Liefde

We participeren ook aan de kwaliteitsmonitoring van de groep Broeders van Liefde (BVL). Jaarlijks bespreken we onderstaande kwaliteitsindicatoren met het BVL-bestuur om ons kwaliteitsbeleid te meten en bij te sturen. 

THEMA 1: De zorg voor de patiënt is effectief.

 • Indicator 1.1.A: Beoordeling door de patiënt over het resultaat van zorg (VPP)
 • Indicator 1.1.B: Beoordeling door de patiënt over de therapeutische relatie (VPP)
 • Indicator 1.2: Feedbackgestuurde zorg: Implementatiegraad QuestManager

THEMA 2: De zorg voor de patiënt is herstelgericht.

 • Indicator 2.1: Afname van de ROPI-R
 • Indicator 2.2.A: Ervaringsdeskundigheid (VIP²)
 • Indicator 2.2.B: Familie-ervaringsdeskundigheid (VIP²)

THEMA 3: De zorg voor de patiënt is gebruikersgericht.

 • Indicator 3: Beoordeling door patiënt over mogelijkheid tot inspraak (VPP)

THEMA 4: De zorg voor de patiënt is veilig.

 • Indicator 4.1: Afzonderingen (uniforme registratie in Obasi)
 • Indicator 4.2: Suïcidepreventiebeleid (VIP²)
 • Indicator 4.3: Contract Patient Safety (FOD)
 • Indicator 4.4: Veiligheidscultuurmeting (FOD)
Contactpersoon:
 • Kwaliteitscoördinator: Nele Castro