De forensische doelgroep in Zorggroep Sint-Kamillus biedt psychiatrische zorg aan volwassen mannen met een interneringstatuut. Hiervoor richten we ons in de eerste plaats op personen met een psychotische kwetsbaarheid en personen met een persoonlijkheidsprobleem. Daarnaast is er ook zorg voor mensen met een mentale beperking. Elke afdeling van de forensische doelgroep heeft specifieke inclusie of exclusie criteria.

 Onze forensische afdelingen hebben een therapeutische- en een maatschappelijke functie:

  • Therapeutisch

We bieden behandeling en zorg voor  de psychische problematiek. Dit houdt in dat we, na een zorgvuldige observatie- en diagnosestelling, een therapeutische behandeling op maat van de patiënt aanbieden.

  • Maatschappelijk

We creëren bescherming en beveiliging van de samenleving. Hiertoe werken we met gespecialiseerde medewerkers, voorzien we een aangepaste infrastructuur en specifieke veiligheidsprocedures. We werken daarnaast samen met de bevoegde Strafuitvoeringsrechtbanken en justitiehuizen. De maatschappelijke functie houdt ook in dat we mensen op een duurzame manier helpen re-integreren in de maatschappij om daar hun plek terug te kunnen innemen. We maken hiervoor gebruik van de principes van persoonlijk herstel. 

Contactpersoon

Zorgmanager: Steven Degrauwe

De forensische doelgroep in Zorggroep Sint-Kamillus biedt psychiatrische zorg aan volwassen mannen met een interneringstatuut. Hiervoor richten we ons in de eerste plaats op personen met een psychotische kwetsbaarheid en personen met een persoonlijkheidsprobleem. Daarnaast is er ook zorg voor mensen met een mentale beperking. Elke afdeling van de forensische doelgroep heeft specifieke inclusie of exclusie criteria.

 Onze forensische afdelingen hebben een therapeutische- en een maatschappelijke functie:

  • Therapeutisch

We bieden behandeling en zorg voor  de psychische problematiek. Dit houdt in dat we, na een zorgvuldige observatie- en diagnosestelling, een therapeutische behandeling op maat van de patiënt aanbieden.

  • Maatschappelijk

We creëren bescherming en beveiliging van de samenleving. Hiertoe werken we met gespecialiseerde medewerkers, voorzien we een aangepaste infrastructuur en specifieke veiligheidsprocedures. We werken daarnaast samen met de bevoegde Strafuitvoeringsrechtbanken en justitiehuizen. De maatschappelijke functie houdt ook in dat we mensen op een duurzame manier helpen re-integreren in de maatschappij om daar hun plek terug te kunnen innemen. We maken hiervoor gebruik van de principes van persoonlijk herstel. 

Contactpersoon

Zorgmanager: Steven Degrauwe