Doelgroep

PVT staat voor Psychiatrisch Verzorgingstehuis. Het is een woonvorm voor bewoners met een langdurige gestabiliseerde psychiatrische stoornis. Een PVT biedt continue begeleiding die bewoners moet toelaten hun autonomie te herwinnen en indien mogelijk zelfs in het normaal maatschappelijk leven terug te keren. Een PVT is een schakel in het zorgtraject van een bewoner.

Zorgaanbod

Op het ogenblik van opname is de bewoner niet in staat om te wonen in een zelfstandige of beschutte woonvorm. De psychiatrische zorg primeert op de somatische zorg. Er is nood aan een continue begeleiding en geen/minimale behandeling. We verwachten dat de bewoner in groep kan samenleven en de opendeur-structuur aankan. De bewoner heeft steun aan een niet stigmatiserende plek.

PVT Salvenbos situeert zich in een woonomgeving die al bestond. Hierdoor verwachten we dat de bewoners in harmonie kunnen samenleven met de omgeving.

Bewoners komen in het PVT Salvenbos terecht via andere afdelingen/teams van Zorggroep Sint Kamillus, andere psychiatrische ziekenhuizen in de ruime regio en andere woonvormen uit de omgeving: beschut wonen en mobiele teams. En wanneer mogelijk verwijzen wij door naar woonzorgcentra, beschutte woonvormen, sociale huisvesting en mobiele teams. 

Medische opvolging

Samen met de huisartsenpraktijk Keizerberg in Wilsele zorgen we voor de somatische opvolging van onze bewoners.

Bewonersvergaderingen

We organiseren maandelijks twee bijeenkomsten met alle geïnteresseerde bewoners. Deze vergadering wordt voorgezeten door de hoofdverpleegkundige of een teamlid. Tijdens dit overleg komen verschillende thema’s aan bod: technische defecten, positieve ervaringen, geplande activiteiten, aan- en afwezigheden van medewerkers en studenten en afdelingsgebonden onderwerpen die het samenleven bevorderen of belemmeren.

Activiteitencentrum AKCENT

Bewoners kunnen elke weekdag terecht in ons activiteitencentrum op campus PVT Salvenbos. We organiseren er creatieve en arbeidsgerichte activiteiten, al dan niet in opdracht van externe organisaties of bedrijven. Lees meer over het aanbod van AKCENT... 

Aanbod voor familie

PVT Salvenbos wil de familieleden van zijn bewoners actief betrekken bij het beleid van het PVT en richtte daarom een familieraad op waarin drie personen de familieleden vertegenwoordigen. We willen correct, in alle openheid en in verbondenheid met alle familieleden communiceren. Familieleden van bewoners kunnen hun wensen, suggesties, grieven, ideeën kenbaar maken via het mailadres: families.salvenbos@gmail.com. Dit mailadres wordt beheerd door de familievertegenwoordigers. Zo werken we samen aan een open en gezond beleid waar iedereen beter van wordt, en aan een PVT waar alle bewoners zich thuis voelen.

Samenwerkingsverbanden

PVT Salvenbos werkt nauw samen met: 

Doelgroep

PVT staat voor Psychiatrisch Verzorgingstehuis. Het is een woonvorm voor bewoners met een langdurige gestabiliseerde psychiatrische stoornis. Een PVT biedt continue begeleiding die bewoners moet toelaten hun autonomie te herwinnen en indien mogelijk zelfs in het normaal maatschappelijk leven terug te keren. Een PVT is een schakel in het zorgtraject van een bewoner.

Zorgaanbod

Op het ogenblik van opname is de bewoner niet in staat om te wonen in een zelfstandige of beschutte woonvorm. De psychiatrische zorg primeert op de somatische zorg. Er is nood aan een continue begeleiding en geen/minimale behandeling. We verwachten dat de bewoner in groep kan samenleven en de opendeur-structuur aankan. De bewoner heeft steun aan een niet stigmatiserende plek.

PVT Salvenbos situeert zich in een woonomgeving die al bestond. Hierdoor verwachten we dat de bewoners in harmonie kunnen samenleven met de omgeving.

Bewoners komen in het PVT Salvenbos terecht via andere afdelingen/teams van Zorggroep Sint Kamillus, andere psychiatrische ziekenhuizen in de ruime regio en andere woonvormen uit de omgeving: beschut wonen en mobiele teams. En wanneer mogelijk verwijzen wij door naar woonzorgcentra, beschutte woonvormen, sociale huisvesting en mobiele teams. 

Medische opvolging

Samen met de huisartsenpraktijk Keizerberg in Wilsele zorgen we voor de somatische opvolging van onze bewoners.

Bewonersvergaderingen

We organiseren maandelijks twee bijeenkomsten met alle geïnteresseerde bewoners. Deze vergadering wordt voorgezeten door de hoofdverpleegkundige of een teamlid. Tijdens dit overleg komen verschillende thema’s aan bod: technische defecten, positieve ervaringen, geplande activiteiten, aan- en afwezigheden van medewerkers en studenten en afdelingsgebonden onderwerpen die het samenleven bevorderen of belemmeren.

Activiteitencentrum AKCENT

Bewoners kunnen elke weekdag terecht in ons activiteitencentrum op campus PVT Salvenbos. We organiseren er creatieve en arbeidsgerichte activiteiten, al dan niet in opdracht van externe organisaties of bedrijven. Lees meer over het aanbod van AKCENT... 

Aanbod voor familie

PVT Salvenbos wil de familieleden van zijn bewoners actief betrekken bij het beleid van het PVT en richtte daarom een familieraad op waarin drie personen de familieleden vertegenwoordigen. We willen correct, in alle openheid en in verbondenheid met alle familieleden communiceren. Familieleden van bewoners kunnen hun wensen, suggesties, grieven, ideeën kenbaar maken via het mailadres: families.salvenbos@gmail.com. Dit mailadres wordt beheerd door de familievertegenwoordigers. Zo werken we samen aan een open en gezond beleid waar iedereen beter van wordt, en aan een PVT waar alle bewoners zich thuis voelen.

Samenwerkingsverbanden

PVT Salvenbos werkt nauw samen met: