Een psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) is een tijdelijke zorgschakel. Er verblijven en wonen volwassenen en ouderen met een langdurige en psychiatrische problematiek. Het zijn mensen die:

 • om psychiatrische redenen elke dag nood hebben aan ondersteuning in hun dagelijkse activiteiten en dagbesteding, maar voor wie er niet permanent medische hulp beschikbaar moet zijn.
 • geen blijvende lichamelijke zorg nodig hebben.
 • nood hebben aan ondersteuning om hun inclusie en participatie in de maatschappij te bevorderen.
 • niet of nog niet in staat zijn om zelfstandig te wonen. Ze hebben nood aan iemand die ze op korte tijd kunnen oproepen indien nodig.

Een psychiatrisch verzorgingstehuis biedt voor deze mensen residentiële herstelondersteunende zorg. Deze zorg heeft als doel de vaardigheden van mensen te behouden en hun zelfzorgvermogen en hun zelfregie te versterken. 

Contactpersoon
 • PVT Salvenbos: Kate Lippeveldt
 • Forensische PVT: Steven Degrauwe

Een psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) is een tijdelijke zorgschakel. Er verblijven en wonen volwassenen en ouderen met een langdurige en psychiatrische problematiek. Het zijn mensen die:

 • om psychiatrische redenen elke dag nood hebben aan ondersteuning in hun dagelijkse activiteiten en dagbesteding, maar voor wie er niet permanent medische hulp beschikbaar moet zijn.
 • geen blijvende lichamelijke zorg nodig hebben.
 • nood hebben aan ondersteuning om hun inclusie en participatie in de maatschappij te bevorderen.
 • niet of nog niet in staat zijn om zelfstandig te wonen. Ze hebben nood aan iemand die ze op korte tijd kunnen oproepen indien nodig.

Een psychiatrisch verzorgingstehuis biedt voor deze mensen residentiële herstelondersteunende zorg. Deze zorg heeft als doel de vaardigheden van mensen te behouden en hun zelfzorgvermogen en hun zelfregie te versterken. 

Contactpersoon
 • PVT Salvenbos: Kate Lippeveldt
 • Forensische PVT: Steven Degrauwe