VIA is het Spaanse woord voor ‘weg'. Mensen in opname verwoorden de reden voor hun opname vaak als: ‘Ik ben de weg kwijt’. Ondanks veel goedbedoelde inspanningen slagen ze er niet in terug op het juiste spoor te geraken. Herstellen lukt dan niet meer alleen. Op afdeling VIA gaan we dan samen met de persoon en zijn netwerk op weg naar verbetering, naar nieuwe krachtbronnen, nieuwe vooruitzichten. Samen op weg naar herstel.

Doelgroep

VIA richt zich tot volwassenen uit de regio Vlaams-Brabant Oost met een ernstige psychiatrische kwetsbaarheid. Deze kwetsbaarheid kan heel verschillend zijn. Sommige ervaren ernstige stemmingsschommelingen, anderen zijn eerder angstig of achterdochtig. Vaak gaat het over een combinatie van kwetsbaarheden die langere tijd aanwezig zijn en al dan niet samen gaan met problematisch alcohol of druggebruik. Deze problematiek zorgt voor een ernstige beperking in het sociaal of maatschappelijk functioneren. Hierdoor kom je in een neerwaartse spiraal terecht waardoor problemen lijken toe te nemen en een opname zich aandient.

Zorgaanbod 

VIA biedt vier zorgmodules of behandelgroepen aan. Deze zorgmodules bestaan uit een vast groepsprogramma met verschillende therapieën, zowel verbaal als non-verbaal (psychomotorische therapie, muziektherapie, creatieve therapie, ...). We kunnen dit groepsprogramma in overleg aanvullen met individuele zorgactiviteiten.

De zorgeenheid heeft 46 bedden en bestaat uit een open en gesloten unit (VIA-C):
 • De open unit biedt 36 bedden waarvan één tweepersoonskamer met lavabo, toilet en douche. Deze kamer kan men ook gebruiken als familiekamer waardoor rooming-in van een naaste of van een belangrijke vertrouwenspersoon mogelijk is. De andere kamers zijn éénpersoonskamers met lavabo en toilet.
 • De gesloten unit, VIA-C, biedt 10 éénpersoonskamers met lavabo en toilet. Op VIA-C is er een prikkelarme studio of PAS. De PAS bestaat uit drie compartimenten: een slaapruimte, een living en een sanitaire blok. Ook hier is rooming-in van familie of van een belangrijke vertrouwenspersoon mogelijk. We kunnen de PAS op vraag van de zorgvrager of op vraag van de zorgverlener opstarten bij moeilijkere momenten.

De open en gesloten unit en de PAS zijn voorzien van een rookterras en tuin.

VIA heeft geen aanbod voor jou als:
 • alcohol- of middelenmisbruik je (enige) hoofdprobleem is.
 • je een grote somatische zorgnood hebt zoals sondevoeding of zuurstoftherapie.
 • een persoonlijkheidsproblematiek jouw hoofdprobleem is.
 • je een uitgesproken stoornis hebt op het vlak van seksualiteit (bv. pedofilie of exhibitionisme)
 • er sprake is van een ernstige verstandelijke beperking.
 • je kampt met een autismeproblematiek waardoor deelnemen aan ons groepsgericht programma voor jou niet haalbaar is.

We proberen je dan zoveel als mogelijk door te verwijzen naar interne of externe afdelingen die hier wel een zorgaanbod voor hebben.

Aanbod voor familie

‘Herstellen doe je zelf, maar niet alleen’. Familie of naaste vrienden zijn belangrijk in een herstelproces. Wij proberen dan ook samen te bekijken op welke manier we familie het best betrekken bij het zorgtraject. Enkele mogelijkheden:

 • Deelnemen aan het intakegesprek.
 • Familiegesprekken tijdens een opname.
 • De familie-avond (2x/jaar) waar we familie informeren over ons zorgaanbod op ‘VIA’.
 • Rooming-in bij crisissituaties: een familielid kan dan overnachten bij de patiënt.
Bezoek

Bezoek is welkom:

 • elke avond van 18.30 tot 21.00 u.
 • op woensdagmiddag, tijdens het weekend en op feestdagen van 13.00 tot 21.00 u.

Bezoekers melden zich aan bij de begeleiding. Uit respect voor de privacy van anderen mogen bezoekers niet op de kamers komen. Er zijn twee bezoeklokalen: een op VIA en een op VIA-C.                  

Contactpersonen
 • Afdelingshoofd: Mikki Stroobants            
 • Arts: dr. Christy Sempels                       
 • Therapeutisch coördinator: Elisabeth Schoenaerts            
 • Maatschappelijk werker: Ellen Stouffs en Nell Bierwerts 

VIA is het Spaanse woord voor ‘weg'. Mensen in opname verwoorden de reden voor hun opname vaak als: ‘Ik ben de weg kwijt’. Ondanks veel goedbedoelde inspanningen slagen ze er niet in terug op het juiste spoor te geraken. Herstellen lukt dan niet meer alleen. Op afdeling VIA gaan we dan samen met de persoon en zijn netwerk op weg naar verbetering, naar nieuwe krachtbronnen, nieuwe vooruitzichten. Samen op weg naar herstel.

Doelgroep

VIA richt zich tot volwassenen uit de regio Vlaams-Brabant Oost met een ernstige psychiatrische kwetsbaarheid. Deze kwetsbaarheid kan heel verschillend zijn. Sommige ervaren ernstige stemmingsschommelingen, anderen zijn eerder angstig of achterdochtig. Vaak gaat het over een combinatie van kwetsbaarheden die langere tijd aanwezig zijn en al dan niet samen gaan met problematisch alcohol of druggebruik. Deze problematiek zorgt voor een ernstige beperking in het sociaal of maatschappelijk functioneren. Hierdoor kom je in een neerwaartse spiraal terecht waardoor problemen lijken toe te nemen en een opname zich aandient.

Zorgaanbod 

VIA biedt vier zorgmodules of behandelgroepen aan. Deze zorgmodules bestaan uit een vast groepsprogramma met verschillende therapieën, zowel verbaal als non-verbaal (psychomotorische therapie, muziektherapie, creatieve therapie, ...). We kunnen dit groepsprogramma in overleg aanvullen met individuele zorgactiviteiten.

De zorgeenheid heeft 46 bedden en bestaat uit een open en gesloten unit (VIA-C):
 • De open unit biedt 36 bedden waarvan één tweepersoonskamer met lavabo, toilet en douche. Deze kamer kan men ook gebruiken als familiekamer waardoor rooming-in van een naaste of van een belangrijke vertrouwenspersoon mogelijk is. De andere kamers zijn éénpersoonskamers met lavabo en toilet.
 • De gesloten unit, VIA-C, biedt 10 éénpersoonskamers met lavabo en toilet. Op VIA-C is er een prikkelarme studio of PAS. De PAS bestaat uit drie compartimenten: een slaapruimte, een living en een sanitaire blok. Ook hier is rooming-in van familie of van een belangrijke vertrouwenspersoon mogelijk. We kunnen de PAS op vraag van de zorgvrager of op vraag van de zorgverlener opstarten bij moeilijkere momenten.

De open en gesloten unit en de PAS zijn voorzien van een rookterras en tuin.

VIA heeft geen aanbod voor jou als:
 • alcohol- of middelenmisbruik je (enige) hoofdprobleem is.
 • je een grote somatische zorgnood hebt zoals sondevoeding of zuurstoftherapie.
 • een persoonlijkheidsproblematiek jouw hoofdprobleem is.
 • je een uitgesproken stoornis hebt op het vlak van seksualiteit (bv. pedofilie of exhibitionisme)
 • er sprake is van een ernstige verstandelijke beperking.
 • je kampt met een autismeproblematiek waardoor deelnemen aan ons groepsgericht programma voor jou niet haalbaar is.

We proberen je dan zoveel als mogelijk door te verwijzen naar interne of externe afdelingen die hier wel een zorgaanbod voor hebben.

Aanbod voor familie

‘Herstellen doe je zelf, maar niet alleen’. Familie of naaste vrienden zijn belangrijk in een herstelproces. Wij proberen dan ook samen te bekijken op welke manier we familie het best betrekken bij het zorgtraject. Enkele mogelijkheden:

 • Deelnemen aan het intakegesprek.
 • Familiegesprekken tijdens een opname.
 • De familie-avond (2x/jaar) waar we familie informeren over ons zorgaanbod op ‘VIA’.
 • Rooming-in bij crisissituaties: een familielid kan dan overnachten bij de patiënt.
Bezoek

Bezoek is welkom:

 • elke avond van 18.30 tot 21.00 u.
 • op woensdagmiddag, tijdens het weekend en op feestdagen van 13.00 tot 21.00 u.

Bezoekers melden zich aan bij de begeleiding. Uit respect voor de privacy van anderen mogen bezoekers niet op de kamers komen. Er zijn twee bezoeklokalen: een op VIA en een op VIA-C.                  

Contactpersonen
 • Afdelingshoofd: Mikki Stroobants            
 • Arts: dr. Christy Sempels                       
 • Therapeutisch coördinator: Elisabeth Schoenaerts            
 • Maatschappelijk werker: Ellen Stouffs en Nell Bierwerts