Het Dagziekenhuis is een open zorgeenheid waar je overdag op een intensieve manier aan je problemen werkt. Dagbehandeling zorgt ervoor dat je, net zoals iemand die gaat werken, ’s avonds thuis terug je rol of taak in je gezin/huishouden opneemt. Soms is dagbehandeling, na een residentieel verblijf, een laatste stap in het zorgtraject binnen het ziekenhuis.

Zorgaanbod 

Samen met zorgverleners uit verschillende disciplines (psycholoog, maatschappelijk werker, ergotherapeut, …) stellen we een behandelplan op. We besteden hierbij aandacht aan verschillende zorgdomeinen: gezondheid, wonen, werken, vrije tijd, en relaties. We zoeken samen uit hoe en waar je buiten het ziekenhuis je tijd op een zinvolle manier kan invullen. Dit kan variëren van (betaald of vrijwillig) werk tot een zinvolle vrijetijdsbesteding.

We zoeken samen  naar een netwerk waarin je je gesteund en thuis voelt. We betrekken hierbij alle mogelijke belangrijke partners zoals Mobiele Teams (GGZ), diensten voor thuisverpleging, gezins- en poetsdiensten, begeleid wonen, huisartsen, wijkgezondheidscentra, ontmoetings- en activiteitencentra, dienst voor arbeidstrajectbegeleiding en vrijwilligerswerk. Ook familie vormt een belangrijke partner in het zorgtraject.

We bouwen het verblijf in het dagziekenhuis geleidelijk af. Concreet betekent dit dat je aanwezigheid, het aantal dagen per week, in frequentie afneemt. De bedoeling is om samen met jou een kwaliteitsvol leven vorm te geven met de nodige steunbronnen buiten Zorggroep Sint-Kamillus.

Contactpersonen 
  • Afdelingshoofd: Dirk Malchair  
  • Arts: dr. Tom Parmentier 
  • Therapeutisch coördinator: Karel Schuermans
  • Maatschappelijk werker: Sarah Cauwelier 

Het Dagziekenhuis is een open zorgeenheid waar je overdag op een intensieve manier aan je problemen werkt. Dagbehandeling zorgt ervoor dat je, net zoals iemand die gaat werken, ’s avonds thuis terug je rol of taak in je gezin/huishouden opneemt. Soms is dagbehandeling, na een residentieel verblijf, een laatste stap in het zorgtraject binnen het ziekenhuis.

Zorgaanbod 

Samen met zorgverleners uit verschillende disciplines (psycholoog, maatschappelijk werker, ergotherapeut, …) stellen we een behandelplan op. We besteden hierbij aandacht aan verschillende zorgdomeinen: gezondheid, wonen, werken, vrije tijd, en relaties. We zoeken samen uit hoe en waar je buiten het ziekenhuis je tijd op een zinvolle manier kan invullen. Dit kan variëren van (betaald of vrijwillig) werk tot een zinvolle vrijetijdsbesteding.

We zoeken samen  naar een netwerk waarin je je gesteund en thuis voelt. We betrekken hierbij alle mogelijke belangrijke partners zoals Mobiele Teams (GGZ), diensten voor thuisverpleging, gezins- en poetsdiensten, begeleid wonen, huisartsen, wijkgezondheidscentra, ontmoetings- en activiteitencentra, dienst voor arbeidstrajectbegeleiding en vrijwilligerswerk. Ook familie vormt een belangrijke partner in het zorgtraject.

We bouwen het verblijf in het dagziekenhuis geleidelijk af. Concreet betekent dit dat je aanwezigheid, het aantal dagen per week, in frequentie afneemt. De bedoeling is om samen met jou een kwaliteitsvol leven vorm te geven met de nodige steunbronnen buiten Zorggroep Sint-Kamillus.

Contactpersonen 
  • Afdelingshoofd: Dirk Malchair  
  • Arts: dr. Tom Parmentier 
  • Therapeutisch coördinator: Karel Schuermans
  • Maatschappelijk werker: Sarah Cauwelier