Medisch dossier

De ziekenhuiswet legt aan het ziekenhuis, PVT (psychiatrisch verzorgingstehuis) en mobiele teams de verplichting op om voor iedere patiënt een dossier aan te leggen. In dit dossier nemen we de nodige verpleegkundige en medische gegevens op om een optimale verzorging en behandeling te garanderen.

Het spreekt voor zich dat het dossier strikt vertrouwelijk is en enkel de behandelende artsen en betrokken hulpverleners toegang hebben tot het patiëntendossier. Anderen hebben hierin geen inzage.

  • Gaf je als patiënt (in het kader van eHealth) toestemming om jouw gezondheidsgegevens elektronisch uit te wisselen tussen verschillende zorgverleners om jou de juiste gezondheidszorg te kunnen bieden? Dan kan je aan je behandelende arts opvragen welke gezondheidsgegevens concreet worden uitgewisseld met andere zorgverleners.
  • Ga je niet akkoord dat bepaalde gezondheidsgegevens worden uitgewisseld? Dan moet je dit ook aan je behandelende arts melden.

Al deze personen zijn door het beroepsgeheim gebonden. Het aanleggen en bewaren van patiëntendossiers gebeurt volgens de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Als patiënt heb je in overeenstemming met de Wet op de Patiëntenrechten inzagerecht in je dossier. Je richt dan een schriftelijke vraag tot inzage van je dossier aan de hoofdarts van Zorggroep Sint-Kamillus.

De gegevens van jouw elektronische identiteitskaart en de afdruk ervan worden in het administratieve dossier bewaard.

Heb je nog vragen hierover? Jouw afdelingsteam beantwoordt graag al je vragen hierover.

Medisch dossier

De ziekenhuiswet legt aan het ziekenhuis, PVT (psychiatrisch verzorgingstehuis) en mobiele teams de verplichting op om voor iedere patiënt een dossier aan te leggen. In dit dossier nemen we de nodige verpleegkundige en medische gegevens op om een optimale verzorging en behandeling te garanderen.

Het spreekt voor zich dat het dossier strikt vertrouwelijk is en enkel de behandelende artsen en betrokken hulpverleners toegang hebben tot het patiëntendossier. Anderen hebben hierin geen inzage.

  • Gaf je als patiënt (in het kader van eHealth) toestemming om jouw gezondheidsgegevens elektronisch uit te wisselen tussen verschillende zorgverleners om jou de juiste gezondheidszorg te kunnen bieden? Dan kan je aan je behandelende arts opvragen welke gezondheidsgegevens concreet worden uitgewisseld met andere zorgverleners.
  • Ga je niet akkoord dat bepaalde gezondheidsgegevens worden uitgewisseld? Dan moet je dit ook aan je behandelende arts melden.

Al deze personen zijn door het beroepsgeheim gebonden. Het aanleggen en bewaren van patiëntendossiers gebeurt volgens de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Als patiënt heb je in overeenstemming met de Wet op de Patiëntenrechten inzagerecht in je dossier. Je richt dan een schriftelijke vraag tot inzage van je dossier aan de hoofdarts van Zorggroep Sint-Kamillus.

De gegevens van jouw elektronische identiteitskaart en de afdruk ervan worden in het administratieve dossier bewaard.

Heb je nog vragen hierover? Jouw afdelingsteam beantwoordt graag al je vragen hierover.