•  Project aanklampende zorg voor dak- of thuislozen met een psychiatrische en/of verslavingsproblematiek
  • Het project aanklampende zorg is bedoeld voor mensen
  • Die (dreigend) dak- of thuisloos zijn
  • met een psychiatrische en/of verslavingsproblematiek
  • die om uiteenlopende redenen geen gebruik (meer) kunnen maken van het bestaande hulpaanbod
  •  Het project bestaat uit een samenwerking tussen verschillende Leuvense partners: OCMW, CAW, politie Leuven, Diletti, Zorggroep Sint-Kamillus en UPC KULeuven. Het werkingsgebied omvat Groot-Leuven.

   Doelstelling
   Het project aanklampende zorg biedt professionele ondersteuning op maat aan de doelgroep. Door laagdrempelig en outreachend contact te leggen met de betrokken cliënt, kan een inventarisatie gemaakt worden van de problemen. Deze kunnen zich situeren op verschillende levensdomeinen, zoals gezondheid, wonen, sociale administratie, zingeving, relaties en zinvolle dagactiviteit. Het uiteindelijke doel van het project is de cliënt toe te leiden tot de gepaste zorg en te motiveren om deze te aanvaarden. Wanneer dit gelukt is, stopt de opdracht van het project.
   Het project wil tevens expertise overdragen aan de partners die geconfronteerd worden met de complexe problematiek van deze specifieke doelgroep.
    Contactpersonen
   Lien Coomans
   0474 74 19 02
   Lien.coomans@kamillus.broedersvanliefde.be
    Kathleen Mafrans
   0471 70 00 31
   Kathleen.mafrans@kamillus.broedersvanliefde.be
    

    

 •  Project aanklampende zorg voor dak- of thuislozen met een psychiatrische en/of verslavingsproblematiek
  • Het project aanklampende zorg is bedoeld voor mensen
  • Die (dreigend) dak- of thuisloos zijn
  • met een psychiatrische en/of verslavingsproblematiek
  • die om uiteenlopende redenen geen gebruik (meer) kunnen maken van het bestaande hulpaanbod
  •  Het project bestaat uit een samenwerking tussen verschillende Leuvense partners: OCMW, CAW, politie Leuven, Diletti, Zorggroep Sint-Kamillus en UPC KULeuven. Het werkingsgebied omvat Groot-Leuven.

   Doelstelling
   Het project aanklampende zorg biedt professionele ondersteuning op maat aan de doelgroep. Door laagdrempelig en outreachend contact te leggen met de betrokken cliënt, kan een inventarisatie gemaakt worden van de problemen. Deze kunnen zich situeren op verschillende levensdomeinen, zoals gezondheid, wonen, sociale administratie, zingeving, relaties en zinvolle dagactiviteit. Het uiteindelijke doel van het project is de cliënt toe te leiden tot de gepaste zorg en te motiveren om deze te aanvaarden. Wanneer dit gelukt is, stopt de opdracht van het project.
   Het project wil tevens expertise overdragen aan de partners die geconfronteerd worden met de complexe problematiek van deze specifieke doelgroep.
    Contactpersonen
   Lien Coomans
   0474 74 19 02
   Lien.coomans@kamillus.broedersvanliefde.be
    Kathleen Mafrans
   0471 70 00 31
   Kathleen.mafrans@kamillus.broedersvanliefde.be