Nieuwbouw voor Doelgroep Algemene Psychiatrie

Nieuwbouw Doelgroep Algemene Psychiatrie Zorggroep Sint-Kamillus
27-04-2022   Zorggroep Sint-Kamillus zal een ambitieus nieuwbouwproject van 16, 6 miljoen euro realiseren tegen eind 2024.

Steeds meer mensen worden geconfronteerd met complexe geestelijke gezondheidsproblemen. Om op deze stijgende zorgvragen een kwalitatief en hedendaags antwoord te bieden zal Zorggroep Sint-Kamillus op campus Krijkelberg een nieuwbouwproject van 16,6 miljoen euro realiseren tegen eind 2024.

Het wordt een innovatief bouwconcept met maximale eerbied voor het aanwezige erfgoed. De nieuwbouw voorziet plaats voor 60 bedden van twee verschillende afdelingen die rekening houden met de nieuwste hedendaagse therapeutische inzichten voor de opname en behandeling van personen met een ernstige psychiatrische kwetsbaarheid. Zo houdt men rekening met de nieuwste richtlijnen over vrijheidsbeperkende maatregelen, mogelijkheden qua rooming-in (familie of vrienden die kunnen overnachten), safegardens en comfortrooms (spanningsreducerende binnen- en buitenruimtes)  enz.

Infrastructuurwerken ziekenhuizen

De Vlaamse Regering heeft in het voorjaar 2021 beslist om via het VIPA een substantieel bedrag te investeren voor infrastructuurwerken in algemene en psychiatrische ziekenhuizen. Hiermee zal Zorggroep Sint-Kamillus op campus Krijkelberg (Krijkelberg 1 - 3360 Bierbeek) een nieuwbouw van 16,6 miljoen euro realiseren voor het zorgaanbod Algemene Psychiatrie. Deze nieuwbouw laat toe om een antwoord te bieden op de toegenomen complexiteit van de problematieken en zorgvragen en op de maatschappelijke vraag om de zorg over te nemen hetgeen zich vertaalt in een stijgend aantal opnames.

Minister Wouter Beke: “Mentaal welzijn is voor ons een prioriteit. We zetten in op laagdrempelige hulp, maar investeren ook voor wie met ernstige of acute psychische problemen kampt. Het is belangrijk dat de infrastructuur en omgeving van onze psychiatrisch ziekenhuizen gezondheidsbevorderend is. We trekken een historisch hoog bedrag van 210 miljoen euro uit om een moderne en aangename zorgomgeving te creëren. Dit is zo belangrijk voor de patiënten die op moment van hun verblijf zich in een heel kwetsbare periode van hun leven bevinden. De Vlaamse Regering kent Zorggroep Sint-Kamillus een jaarlijks strategisch forfait toe, goed voor een investering van 16,6 miljoen euro in een nieuwbouw waarbij ingezet wordt op het betrekken van de familie, een huiselijke sfeer en een gezonde omgeving. We wensen heel de ploeg veel succes met de realisatie.”

Fase 1: Nieuwbouw voor doelgroep algemene psychiatrie (DAP)

Nieuwbouw Doelgroep Algemene Psychiatrie Zorggroep Sint-Kamillus Nieuwbouw Doelgroep Algemene Psychiatrie Zorggroep Sint-Kamillus

De aanvang van de nieuwbouw is voorzien begin 2023, de oplevering in 2024. De nieuwbouw DAP biedt plaats voor 60 bedden en worden zodanig op de site gepositioneerd dat een maximaal aan open ruimte blijft behouden. Huiselijkheid, veiligheid en een kwaliteitsvol leefmilieu voor de patiënten zijn de belangrijkste parameters, waarbij autonomie en privacy in een juiste verhouding staan tot integratie en verbondenheid.

Het zorgprogramma van de Doelgroep Algemene Psychiatrie wordt gerealiseerd op twee afdelingen, namelijk de zorgeenheid opname en de zorgeenheid behandeling. De werking van de afdelingen is gericht op crisisopnames, diagnosestelling, behandeling en resocialisatie. Binnen een hedendaagse benadering van geestelijke gezondheidszorg wordt een residentieel verblijf immers zo kort mogelijk gehouden. De beide afdelingen zullen in de nieuwe infrastructuur samen het zorgprogramma algemene psychiatrie realiseren met het oog op kwalitatieve patiëntenzorg.

Ruimtelijk biedt het gebouw mogelijkheden tot ontmoeting en samen zijn, maar ook kansen tot geborgenheid en privacy. Het gebouw is rijk in variatie en diversiteit; een plaats met straten, pleinen, tuinen en leefruimten. Een plaats waar er meer mogelijkheden bestaan om van A naar B te gaan.

Duurzaam gebouw met respect voor groene karakter omgeving

Nieuwbouw Doelgroep Algemene Psychiatrie Zorggroep Sint-KamillusHet gebouw integreert zich in de bestaande context met respect en behoud van het groene karakter en met oog voor duurzaamheid. Het bestaat uit één bouwlaag en presenteert zich niet alleen naar het landschap, maar het landschap wordt als het ware ook in het gebouw opgenomen.

Het bestaat uit een configuratie van vier eenheden rond een centrale binnentuin waarbij zorgeenheden en gemeenschappelijke functies ruimtelijk met elkaar verbonden zijn. Vanuit de circulatieruimte is er een sterke wisselwerking met het omliggende landschap en de omliggende patio´s.

Aan de oostzijde van het gebouw komt de zorgeenheid voor opname. Een bewuste keuze met het oog op het creëren van een prikkelarme omgeving. De andere eenheden sluiten dichter aan bij de globale campus.

Duurzaam bouwen is ook gericht op de bouw van een energiebewust gebouw met een gezond binnenklimaat. Denk aan water, energie en onderhoud. Al deze aspecten moeten leiden tot een optimaal onderhoudsmanagementsysteem.

Voorzitter Organisatie Broeders van Liefde Raf De Rycke:  “Dankzij de bijzondere aandacht voor duurzaamheid en ecologie helpt dit innoverend project niet alleen de zorgkwaliteit verder te optimaliseren, maar draagt het ook bij tot een beter klimaat.”

Nieuwbouw voor Doelgroep Algemene Psychiatrie

Nieuwbouw Doelgroep Algemene Psychiatrie Zorggroep Sint-Kamillus
27-04-2022   Zorggroep Sint-Kamillus zal een ambitieus nieuwbouwproject van 16, 6 miljoen euro realiseren tegen eind 2024.

Steeds meer mensen worden geconfronteerd met complexe geestelijke gezondheidsproblemen. Om op deze stijgende zorgvragen een kwalitatief en hedendaags antwoord te bieden zal Zorggroep Sint-Kamillus op campus Krijkelberg een nieuwbouwproject van 16,6 miljoen euro realiseren tegen eind 2024.

Het wordt een innovatief bouwconcept met maximale eerbied voor het aanwezige erfgoed. De nieuwbouw voorziet plaats voor 60 bedden van twee verschillende afdelingen die rekening houden met de nieuwste hedendaagse therapeutische inzichten voor de opname en behandeling van personen met een ernstige psychiatrische kwetsbaarheid. Zo houdt men rekening met de nieuwste richtlijnen over vrijheidsbeperkende maatregelen, mogelijkheden qua rooming-in (familie of vrienden die kunnen overnachten), safegardens en comfortrooms (spanningsreducerende binnen- en buitenruimtes)  enz.

Infrastructuurwerken ziekenhuizen

De Vlaamse Regering heeft in het voorjaar 2021 beslist om via het VIPA een substantieel bedrag te investeren voor infrastructuurwerken in algemene en psychiatrische ziekenhuizen. Hiermee zal Zorggroep Sint-Kamillus op campus Krijkelberg (Krijkelberg 1 - 3360 Bierbeek) een nieuwbouw van 16,6 miljoen euro realiseren voor het zorgaanbod Algemene Psychiatrie. Deze nieuwbouw laat toe om een antwoord te bieden op de toegenomen complexiteit van de problematieken en zorgvragen en op de maatschappelijke vraag om de zorg over te nemen hetgeen zich vertaalt in een stijgend aantal opnames.

Minister Wouter Beke: “Mentaal welzijn is voor ons een prioriteit. We zetten in op laagdrempelige hulp, maar investeren ook voor wie met ernstige of acute psychische problemen kampt. Het is belangrijk dat de infrastructuur en omgeving van onze psychiatrisch ziekenhuizen gezondheidsbevorderend is. We trekken een historisch hoog bedrag van 210 miljoen euro uit om een moderne en aangename zorgomgeving te creëren. Dit is zo belangrijk voor de patiënten die op moment van hun verblijf zich in een heel kwetsbare periode van hun leven bevinden. De Vlaamse Regering kent Zorggroep Sint-Kamillus een jaarlijks strategisch forfait toe, goed voor een investering van 16,6 miljoen euro in een nieuwbouw waarbij ingezet wordt op het betrekken van de familie, een huiselijke sfeer en een gezonde omgeving. We wensen heel de ploeg veel succes met de realisatie.”

Fase 1: Nieuwbouw voor doelgroep algemene psychiatrie (DAP)

Nieuwbouw Doelgroep Algemene Psychiatrie Zorggroep Sint-Kamillus Nieuwbouw Doelgroep Algemene Psychiatrie Zorggroep Sint-Kamillus

De aanvang van de nieuwbouw is voorzien begin 2023, de oplevering in 2024. De nieuwbouw DAP biedt plaats voor 60 bedden en worden zodanig op de site gepositioneerd dat een maximaal aan open ruimte blijft behouden. Huiselijkheid, veiligheid en een kwaliteitsvol leefmilieu voor de patiënten zijn de belangrijkste parameters, waarbij autonomie en privacy in een juiste verhouding staan tot integratie en verbondenheid.

Het zorgprogramma van de Doelgroep Algemene Psychiatrie wordt gerealiseerd op twee afdelingen, namelijk de zorgeenheid opname en de zorgeenheid behandeling. De werking van de afdelingen is gericht op crisisopnames, diagnosestelling, behandeling en resocialisatie. Binnen een hedendaagse benadering van geestelijke gezondheidszorg wordt een residentieel verblijf immers zo kort mogelijk gehouden. De beide afdelingen zullen in de nieuwe infrastructuur samen het zorgprogramma algemene psychiatrie realiseren met het oog op kwalitatieve patiëntenzorg.

Ruimtelijk biedt het gebouw mogelijkheden tot ontmoeting en samen zijn, maar ook kansen tot geborgenheid en privacy. Het gebouw is rijk in variatie en diversiteit; een plaats met straten, pleinen, tuinen en leefruimten. Een plaats waar er meer mogelijkheden bestaan om van A naar B te gaan.

Duurzaam gebouw met respect voor groene karakter omgeving

Nieuwbouw Doelgroep Algemene Psychiatrie Zorggroep Sint-KamillusHet gebouw integreert zich in de bestaande context met respect en behoud van het groene karakter en met oog voor duurzaamheid. Het bestaat uit één bouwlaag en presenteert zich niet alleen naar het landschap, maar het landschap wordt als het ware ook in het gebouw opgenomen.

Het bestaat uit een configuratie van vier eenheden rond een centrale binnentuin waarbij zorgeenheden en gemeenschappelijke functies ruimtelijk met elkaar verbonden zijn. Vanuit de circulatieruimte is er een sterke wisselwerking met het omliggende landschap en de omliggende patio´s.

Aan de oostzijde van het gebouw komt de zorgeenheid voor opname. Een bewuste keuze met het oog op het creëren van een prikkelarme omgeving. De andere eenheden sluiten dichter aan bij de globale campus.

Duurzaam bouwen is ook gericht op de bouw van een energiebewust gebouw met een gezond binnenklimaat. Denk aan water, energie en onderhoud. Al deze aspecten moeten leiden tot een optimaal onderhoudsmanagementsysteem.

Voorzitter Organisatie Broeders van Liefde Raf De Rycke:  “Dankzij de bijzondere aandacht voor duurzaamheid en ecologie helpt dit innoverend project niet alleen de zorgkwaliteit verder te optimaliseren, maar draagt het ook bij tot een beter klimaat.”