Gouden kwaliteitslabel voor Sint-Kamillus

03-03-2022   Cerenah behaalt, samen met onze instellingsbrede diensten, het gouden internationale Qualicor-label voor kwaliteitsvolle zorg, en dit met een schitterende score van 97%.

Qualicor Europe

Qualicor Europe controleert de kwaliteit en patiëntveiligheid van de gezondheidszorg in Nederland en Vlaanderen en dit op basis van het internationale accreditatieprogramma Qmentum. Ongeveer 130 zorgorganisaties zijn hierbij aangesloten.

Traject

Gedurende 4 jaar werd er hard gewerkt om alle vooropgestelde kwaliteitsnormen in procedures te gieten en te implementeren op de werkvloer. Dit bracht heel wat teweeg: opleidingen, interne audits, een quiz, boostersessies… Een heel karwei, zeker in combinatie met een 2 jaar durende corona pandemie. Maar in december 2021 waren we klaar voor de definitieve audit. Gedurende 3 dagen ontvingen we 4 auditoren van Qualicor die medewerkers, patiënten en familie bevroegen aangaande verschillende kwaliteitsnormen als handhygiëne, informatie aan patiënten, medicatiebeleid, valpreventie, infectiepreventie…

Een schitterend rapport

Op 5 februari maakte Qualicor Europe de definitieve resultaten van de audit bekend. Cerenah, het centrum voor psycho-neurologische revalidatie van personen met een niet aangeboren hersenletsel, behaalde een schitterend rapport met 96% en dus goud! Dit kwaliteitslabel wordt toegekend voor een periode van 4 jaar.
De auditoren waren lovend over heel wat aspecten uit onze zorgverlening, zoals:

  • De positieve houding en grote inzet om de kwaliteit van zorg te verbeteren en de patiëntveiligheid naar een steeds hoger niveau te brengen
  • De dagelijkse zoektocht naar harmonie tussen kwaliteit van leven en patiëntveiligheid
  • De sterk persoonsgerichte zorg
  • De opgebouwde expertise

En nu?

Momenteel wordt er volop gekeken naar de verderzetting van het accreditatietraject voor de andere doelgroepen binnen het ziekenhuis. Er zal rekening gehouden worden met de good practices van het afgelopen traject en we nemen de aanbevelingen van Qualicor Europe mee op in onze verbetertrajecten. We zetten gemotiveerd onze inspanningen verder en blijven werken aan continue verbetering.

Gouden kwaliteitslabel voor Sint-Kamillus

03-03-2022   Cerenah behaalt, samen met onze instellingsbrede diensten, het gouden internationale Qualicor-label voor kwaliteitsvolle zorg, en dit met een schitterende score van 97%.

Qualicor Europe

Qualicor Europe controleert de kwaliteit en patiëntveiligheid van de gezondheidszorg in Nederland en Vlaanderen en dit op basis van het internationale accreditatieprogramma Qmentum. Ongeveer 130 zorgorganisaties zijn hierbij aangesloten.

Traject

Gedurende 4 jaar werd er hard gewerkt om alle vooropgestelde kwaliteitsnormen in procedures te gieten en te implementeren op de werkvloer. Dit bracht heel wat teweeg: opleidingen, interne audits, een quiz, boostersessies… Een heel karwei, zeker in combinatie met een 2 jaar durende corona pandemie. Maar in december 2021 waren we klaar voor de definitieve audit. Gedurende 3 dagen ontvingen we 4 auditoren van Qualicor die medewerkers, patiënten en familie bevroegen aangaande verschillende kwaliteitsnormen als handhygiëne, informatie aan patiënten, medicatiebeleid, valpreventie, infectiepreventie…

Een schitterend rapport

Op 5 februari maakte Qualicor Europe de definitieve resultaten van de audit bekend. Cerenah, het centrum voor psycho-neurologische revalidatie van personen met een niet aangeboren hersenletsel, behaalde een schitterend rapport met 96% en dus goud! Dit kwaliteitslabel wordt toegekend voor een periode van 4 jaar.
De auditoren waren lovend over heel wat aspecten uit onze zorgverlening, zoals:

  • De positieve houding en grote inzet om de kwaliteit van zorg te verbeteren en de patiëntveiligheid naar een steeds hoger niveau te brengen
  • De dagelijkse zoektocht naar harmonie tussen kwaliteit van leven en patiëntveiligheid
  • De sterk persoonsgerichte zorg
  • De opgebouwde expertise

En nu?

Momenteel wordt er volop gekeken naar de verderzetting van het accreditatietraject voor de andere doelgroepen binnen het ziekenhuis. Er zal rekening gehouden worden met de good practices van het afgelopen traject en we nemen de aanbevelingen van Qualicor Europe mee op in onze verbetertrajecten. We zetten gemotiveerd onze inspanningen verder en blijven werken aan continue verbetering.