Pastor Katrien Cornette ontvangt Prijs Spirituele Zorg 2022

Prijs spirituele zorg 2022 - Katrien Cornette - pastor Zorggroep Sint-Kamillus
14-06-2022   Mooie erkenning voor alle inspanningen rond spirituele zorg!

Katrien ontving de prijs van de Beroepsvereniging voor Zorgpastores. Met deze prijs onderstreept de beroepsvereniging het belang van spirituele zorg binnen interdisciplinaire en kwaliteitsvolle zorg voor patiënten, bewoners en cliënten. 

Het ene jaar wordt de prijs overhandigd aan iemand die vanuit de eigen expertise aandacht vraagt voor spirituele zorg. Het andere jaar, dit jaar dus, kent de beroepsvereniging de prijs toe aan een zorgpastor die innoverend te werk gaat, uitmunt in interdisciplinair samenwerken, spirituele zorg op een bijzondere manier in de kijker weet te zetten, wetenschappelijk onderzoek doet… 

Dit keer wist Katrien Cornette, pastor in Zorggroep Sint-Kamillus in Bierbeek, de Prijs Spirituele Zorg 2022 in de wacht te slepen. In het kader van haar doctoraat verrichte ze onderzoek naar spirituele aspecten van palliatieve zorg. En een jaar geleden lanceerde ze de website gensterzorg.be waarmee ze een vormingsaanbod doet voor professionals in de zorg, beleidsmakers, kaderleden, multidisciplinaire teams… 

Door haar eigentijdse en frisse beelden en taal, geeft ze op een bevattelijke, creatieve manier weer waar spirituele zorg echt om gaat. Terzelfdertijd voel je doorheen alles dat Katrien geworteld staat in de praktijk en over een waaier aan pastorale competenties en een sterke professionaliteit beschikt. Via haar blog kun je mee wandelen in haar pastorale zorgpraktijk in het ziekenhuis. Mooie voorbeelden van hoe je kan werken rond zingeving en spiritualiteit. Een inspiratiebron voor collega-pastores!

Katrien Cornette:Als kind droomde ik ervan om leerkracht te worden (moeilijke dingen begrijpelijk maken), of missionaris (verder kijken dan de vertrouwde horizon). Uiteindelijk ben ik zorgpastor in de forensische psychiatrie geworden en verzoen ik op deze manier beide dromen: dagelijks ontmoet ik mensen uit zeer diverse werelden, én ik mag zorgverleners heldere kapstokken aanreiken om mee te timmeren aan zinzorg op hun eigen werkplek.

Deze prijs is een erkenning vanuit het werkveld voor de vorming die ik samen met hen mocht ontwikkelen. In de beginjaren in de vorm van lezingen in conferentiezalen. Daarna samen rond de tafel in modules en workshops binnen de palliatieve netwerken. Nadien het begeleiden van inleefsessies-in-bed binnen de simulatie-afdeling sTimul, waar zorgethiek ervaringsgericht geleerd wordt. Vandaag is dit Gensterzorg: coaching-trajecten op maat van teams en learning communities over omgaan met onmacht en zin-in-zorg. Deze vorming gebeurt samen; we leren van elkaar. Het meest geniet ik van het schrijven van blogs, waarin ik woorden geef aan wat er aan goeds gebeurt op de vloer, en zo zinzorg zichtbaar maak. 

De uitgereikte prijs volgt die lijn. Een prijs-op-de-groei. Ik ben blij met de jonge perenboom die we samen met patiënten en medewerkers mogen planten op de campus van Zorggroep Sint-Kamillus, in de hoop dat we er ooit samen vruchten van plukken…” 

Pastor Katrien Cornette ontvangt Prijs Spirituele Zorg 2022

Prijs spirituele zorg 2022 - Katrien Cornette - pastor Zorggroep Sint-Kamillus
14-06-2022   Mooie erkenning voor alle inspanningen rond spirituele zorg!

Katrien ontving de prijs van de Beroepsvereniging voor Zorgpastores. Met deze prijs onderstreept de beroepsvereniging het belang van spirituele zorg binnen interdisciplinaire en kwaliteitsvolle zorg voor patiënten, bewoners en cliënten. 

Het ene jaar wordt de prijs overhandigd aan iemand die vanuit de eigen expertise aandacht vraagt voor spirituele zorg. Het andere jaar, dit jaar dus, kent de beroepsvereniging de prijs toe aan een zorgpastor die innoverend te werk gaat, uitmunt in interdisciplinair samenwerken, spirituele zorg op een bijzondere manier in de kijker weet te zetten, wetenschappelijk onderzoek doet… 

Dit keer wist Katrien Cornette, pastor in Zorggroep Sint-Kamillus in Bierbeek, de Prijs Spirituele Zorg 2022 in de wacht te slepen. In het kader van haar doctoraat verrichte ze onderzoek naar spirituele aspecten van palliatieve zorg. En een jaar geleden lanceerde ze de website gensterzorg.be waarmee ze een vormingsaanbod doet voor professionals in de zorg, beleidsmakers, kaderleden, multidisciplinaire teams… 

Door haar eigentijdse en frisse beelden en taal, geeft ze op een bevattelijke, creatieve manier weer waar spirituele zorg echt om gaat. Terzelfdertijd voel je doorheen alles dat Katrien geworteld staat in de praktijk en over een waaier aan pastorale competenties en een sterke professionaliteit beschikt. Via haar blog kun je mee wandelen in haar pastorale zorgpraktijk in het ziekenhuis. Mooie voorbeelden van hoe je kan werken rond zingeving en spiritualiteit. Een inspiratiebron voor collega-pastores!

Katrien Cornette:Als kind droomde ik ervan om leerkracht te worden (moeilijke dingen begrijpelijk maken), of missionaris (verder kijken dan de vertrouwde horizon). Uiteindelijk ben ik zorgpastor in de forensische psychiatrie geworden en verzoen ik op deze manier beide dromen: dagelijks ontmoet ik mensen uit zeer diverse werelden, én ik mag zorgverleners heldere kapstokken aanreiken om mee te timmeren aan zinzorg op hun eigen werkplek.

Deze prijs is een erkenning vanuit het werkveld voor de vorming die ik samen met hen mocht ontwikkelen. In de beginjaren in de vorm van lezingen in conferentiezalen. Daarna samen rond de tafel in modules en workshops binnen de palliatieve netwerken. Nadien het begeleiden van inleefsessies-in-bed binnen de simulatie-afdeling sTimul, waar zorgethiek ervaringsgericht geleerd wordt. Vandaag is dit Gensterzorg: coaching-trajecten op maat van teams en learning communities over omgaan met onmacht en zin-in-zorg. Deze vorming gebeurt samen; we leren van elkaar. Het meest geniet ik van het schrijven van blogs, waarin ik woorden geef aan wat er aan goeds gebeurt op de vloer, en zo zinzorg zichtbaar maak. 

De uitgereikte prijs volgt die lijn. Een prijs-op-de-groei. Ik ben blij met de jonge perenboom die we samen met patiënten en medewerkers mogen planten op de campus van Zorggroep Sint-Kamillus, in de hoop dat we er ooit samen vruchten van plukken…”