Congres Psychopathie

16-01-2023   Het congres ‘psychopathie’ kende met meer dan 160 deelnemers en 7 sprekers een groot succes.

In de voormiddag waren er twee plenaire lezingen. Prof. Dr. Andreas Mokros schetste een aantal heldere conceptuele kaders. Prof. Kasia Uzieblo bracht recente wetenschappelijke inzichten met betrekking tot de behandeling van de psychopathie. In de namiddag waren er vijf interactieve workshops, waarvan iedere deelnemer er twee kon meepikken. De workshops varieerden inhoudelijk van de verschillende profielen binnen de groep psychopathie, over psychopathie bij vrouwen, tot concrete handvaten hoe we in de praktijk met complex gedrag kunnen omgaan.

Alle presentaties kunnen in een bevattelijke zin uit de presentatie van K. Uzieblo samengevat worden: “Mensen met psychopathie zijn niet hopeloos”. We hopen dan ook dat dit congres motiveert en stimuleert om met deze groep aan de slag te gaan.

Het congres werd georganiseerd in samenwerking met de andere medium security voorzieningen (P.C. Sint-Jan-Baptist en OPZ Rekem) en de FPC’s uit Gent en Antwerpen. 

              

Congres Psychopathie

16-01-2023   Het congres ‘psychopathie’ kende met meer dan 160 deelnemers en 7 sprekers een groot succes.

In de voormiddag waren er twee plenaire lezingen. Prof. Dr. Andreas Mokros schetste een aantal heldere conceptuele kaders. Prof. Kasia Uzieblo bracht recente wetenschappelijke inzichten met betrekking tot de behandeling van de psychopathie. In de namiddag waren er vijf interactieve workshops, waarvan iedere deelnemer er twee kon meepikken. De workshops varieerden inhoudelijk van de verschillende profielen binnen de groep psychopathie, over psychopathie bij vrouwen, tot concrete handvaten hoe we in de praktijk met complex gedrag kunnen omgaan.

Alle presentaties kunnen in een bevattelijke zin uit de presentatie van K. Uzieblo samengevat worden: “Mensen met psychopathie zijn niet hopeloos”. We hopen dan ook dat dit congres motiveert en stimuleert om met deze groep aan de slag te gaan.

Het congres werd georganiseerd in samenwerking met de andere medium security voorzieningen (P.C. Sint-Jan-Baptist en OPZ Rekem) en de FPC’s uit Gent en Antwerpen.