Covid 19 - Update 20/05/2022 
Informatie voor zorgvragers en zorgverwijzers
 • Aanmeldingen en opnames zijn mogelijk voor al onze zorgvormen (psychiatrisch ziekenhuis, Dagziekenhuis, psychiatrisch verzorgingstehuis en mobiele teams). Opnamevragen bespreken en evalueren we altijd met een stafarts in functie van de dringendheid en de evoluties die zich voordoen. Heb je vragen? Contacteer onze aanmeldingscoördinator 016 45 26 26 of mail naar: aanmelding.kamillus@kamillus.broedersvanliefde.be
 • De mobiele teams continueren hun werking. De opvolging gebeurt in overleg met de patiënten.  
 • Mobiele begeleiding/begeleiding in de huizen verloopt volgens de reguliere werking.
 • Behandeling in dagopname is mogelijk. Het Dagziekenhuis maakt zelf de afspraken met patiënten.
 • Residentiële en ambulante zorg houden we strikt gescheiden (aparte maaltijden, ruimtes, sanitair). De betrokken afdelingen bekijken welke mogelijkheden er zijn en communiceren deze aan de patiënt.
 • Ons activiteiten- en ontmoetingscentrum 't Collectief is open: Heb je vragen? Contacteer ons: tcollectief@kamillus.broedersvanliefde.be. Dit is een publiek mailadres. Vermijd privacygevoelige info. Of bel ons 016 49 85 80.
 • Raadplegingen in de polikliniek gebeuren in overleg met de patiënt.
Covid 19 - Update 20/05/2022 
Informatie voor zorgvragers en zorgverwijzers
 • Aanmeldingen en opnames zijn mogelijk voor al onze zorgvormen (psychiatrisch ziekenhuis, Dagziekenhuis, psychiatrisch verzorgingstehuis en mobiele teams). Opnamevragen bespreken en evalueren we altijd met een stafarts in functie van de dringendheid en de evoluties die zich voordoen. Heb je vragen? Contacteer onze aanmeldingscoördinator 016 45 26 26 of mail naar: aanmelding.kamillus@kamillus.broedersvanliefde.be
 • De mobiele teams continueren hun werking. De opvolging gebeurt in overleg met de patiënten.  
 • Mobiele begeleiding/begeleiding in de huizen verloopt volgens de reguliere werking.
 • Behandeling in dagopname is mogelijk. Het Dagziekenhuis maakt zelf de afspraken met patiënten.
 • Residentiële en ambulante zorg houden we strikt gescheiden (aparte maaltijden, ruimtes, sanitair). De betrokken afdelingen bekijken welke mogelijkheden er zijn en communiceren deze aan de patiënt.
 • Ons activiteiten- en ontmoetingscentrum 't Collectief is open: Heb je vragen? Contacteer ons: tcollectief@kamillus.broedersvanliefde.be. Dit is een publiek mailadres. Vermijd privacygevoelige info. Of bel ons 016 49 85 80.
 • Raadplegingen in de polikliniek gebeuren in overleg met de patiënt.