Covid 19 - Update 14/06/2021 
Informatie voor zorgvragers en zorgverwijzers
 • Aanmeldingen en opnames zijn mogelijk voor al onze zorgvormen (psychiatrisch ziekenhuis, Dagziekenhuis, psychiatrisch verzorgingstehuis en mobiele teams). Opnamevragen bespreken en evalueren we altijd met een stafarts in functie van de dringendheid en de evoluties die zich voordoen. Heb je vragen? Contacteer onze aanmeldingscoördinator 016 45 26 26 of mail naar: aanmelding.kamillus@kamillus.broedersvanliefde.be
 • De mobiele teams continueren hun werking. De opvolging gebeurt in overleg met de patiënten.  
 • Mobiele begeleiding/begeleiding in de huizen (Oase):
  • Het uitgangspunt is digitale of telefonische begeleiding.
  • Als een huisbezoek nodig is, heeft begeleiding in de buitenlucht de voorkeur. De coördinerend arts neemt hierover de eindbeslissing. Er is in dit geval altijd een voorafgaande telefonische contact (screening) bij het vastleggen van afspraak.
 • Behandeling in dagopname is mogelijk. Het Dagziekenhuis maakt zelf de afspraken met patiënten.
 • Residentiële en ambulante zorg houden we strikt gescheiden (aparte maaltijden, ruimtes, sanitair). De betrokken afdelingen bekijken welke mogelijkheden er zijn en communiceren deze aan de patiënt.
 • Ons activiteiten- en ontmoetingscentrum 't Collectief is open:
  • Het aanbod vindt plaats in kleine groep en in twee tijdsblokken: van 9.15 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 16.00 u. Hiervoor werken we met een afsprakensysteem.
  • We registreren je gegevens bij aankomst. Deze gegevens worden na 14 dagen vernietigd.
  • Als je beweegt in binnenruimtes draag je een mondmasker en ook als 1,5 m afstand niet mogelijk is.
  • Maaltijden: Je kan opnieuw een maaltijd nuttigen. Ons Bistro-terras biedt plaats aan 12 personen. Van maandag t.e.m. donderdag tussen 11.45 en 12.15 u. kan je je eigen boterhammen eten of belegde broodjes. Een warme maaltijd kan tussen 12.15 en 13.00 u. Op vrijdag ben je welkom met eigen boterhammen tussen 12u15-13.00 u.
   • Inschrijven voor de warme maaltijd: graag een week op voorhand. Je bent ingeschreven als je betaald hebt. Betalen kan van maandag t.e.m. donderdag in het secretariaat tussen 10.30-11.30 u. of 13.00 u. en 14.00 u.
   • Kostprijs warme maaltijd (soep + hoofdschotel + dessert): 3.50 euro, belegd broodje: 2.00 euro.
  • Een handgeschreven brief mag je richten naar: ‘t Collectief, Oudebaan  293, 3000 Leuven. Wij kijken regelmatig en hoopvol onze brievenbus na! 
  • Graag de virtuele weg? tcollectief@kamillus.broedersvanliefde.be. Dit is een publiek mailadres. Vermijd privacygevoelige info.
  • Heb je vragen of wil je een afspraak maken? 016 49 85 80.
 • Raadplegingen in de polikliniek gebeuren in overleg met de patiënt: zoveel mogelijk per telefoon of online en enkel op afspraak met telefonische screening kort voor de afspraak. Vermijd wachten in de wachtzaal en doe dit zoveel mogelijk in de buitenlucht.
Covid 19 - Update 14/06/2021 
Informatie voor zorgvragers en zorgverwijzers
 • Aanmeldingen en opnames zijn mogelijk voor al onze zorgvormen (psychiatrisch ziekenhuis, Dagziekenhuis, psychiatrisch verzorgingstehuis en mobiele teams). Opnamevragen bespreken en evalueren we altijd met een stafarts in functie van de dringendheid en de evoluties die zich voordoen. Heb je vragen? Contacteer onze aanmeldingscoördinator 016 45 26 26 of mail naar: aanmelding.kamillus@kamillus.broedersvanliefde.be
 • De mobiele teams continueren hun werking. De opvolging gebeurt in overleg met de patiënten.  
 • Mobiele begeleiding/begeleiding in de huizen (Oase):
  • Het uitgangspunt is digitale of telefonische begeleiding.
  • Als een huisbezoek nodig is, heeft begeleiding in de buitenlucht de voorkeur. De coördinerend arts neemt hierover de eindbeslissing. Er is in dit geval altijd een voorafgaande telefonische contact (screening) bij het vastleggen van afspraak.
 • Behandeling in dagopname is mogelijk. Het Dagziekenhuis maakt zelf de afspraken met patiënten.
 • Residentiële en ambulante zorg houden we strikt gescheiden (aparte maaltijden, ruimtes, sanitair). De betrokken afdelingen bekijken welke mogelijkheden er zijn en communiceren deze aan de patiënt.
 • Ons activiteiten- en ontmoetingscentrum 't Collectief is open:
  • Het aanbod vindt plaats in kleine groep en in twee tijdsblokken: van 9.15 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 16.00 u. Hiervoor werken we met een afsprakensysteem.
  • We registreren je gegevens bij aankomst. Deze gegevens worden na 14 dagen vernietigd.
  • Als je beweegt in binnenruimtes draag je een mondmasker en ook als 1,5 m afstand niet mogelijk is.
  • Maaltijden: Je kan opnieuw een maaltijd nuttigen. Ons Bistro-terras biedt plaats aan 12 personen. Van maandag t.e.m. donderdag tussen 11.45 en 12.15 u. kan je je eigen boterhammen eten of belegde broodjes. Een warme maaltijd kan tussen 12.15 en 13.00 u. Op vrijdag ben je welkom met eigen boterhammen tussen 12u15-13.00 u.
   • Inschrijven voor de warme maaltijd: graag een week op voorhand. Je bent ingeschreven als je betaald hebt. Betalen kan van maandag t.e.m. donderdag in het secretariaat tussen 10.30-11.30 u. of 13.00 u. en 14.00 u.
   • Kostprijs warme maaltijd (soep + hoofdschotel + dessert): 3.50 euro, belegd broodje: 2.00 euro.
  • Een handgeschreven brief mag je richten naar: ‘t Collectief, Oudebaan  293, 3000 Leuven. Wij kijken regelmatig en hoopvol onze brievenbus na! 
  • Graag de virtuele weg? tcollectief@kamillus.broedersvanliefde.be. Dit is een publiek mailadres. Vermijd privacygevoelige info.
  • Heb je vragen of wil je een afspraak maken? 016 49 85 80.
 • Raadplegingen in de polikliniek gebeuren in overleg met de patiënt: zoveel mogelijk per telefoon of online en enkel op afspraak met telefonische screening kort voor de afspraak. Vermijd wachten in de wachtzaal en doe dit zoveel mogelijk in de buitenlucht.