Z O R G A A N B O D

   
SUPPORTTEAM NAH
 
 

Onder de naam "SUPPORTTEAM NAH" ging in de provincie Vlaams-Brabant een project van start dat mantelzorgers en organisaties die aan huis komen bij personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) wil ondersteunen.
Vijf organisaties slaan daarbij de handen in elkaar : de Brabantse Dienst voor Thuisbegeleiding, Begeleid Wonen Leuven, Begeleid Wonen Tienen, Open Therapeuticum Leuven en het UPC Sint-Kamillus Bierbeek. Het project speelt in op de actuele tendensen binnen het zorglandschap, en geeft gehoor aan de oproepen vanuit de Vlaamse en provinciale overheden :

 • Perspectief 2020 : baseline van het Vlaamse beleid dat personen met een handicap als volwaardige burgers beschouwt die zo autonoom mogelijke deelnemen aan de samenleving.
 • Thuis in de samenleving : slogan van de provincie Vlaams-Brabant die de deelname van zorgvragers aan het maatschappelijke leven op een duurzame manier wil verhogen.

 

Niet-aangeboren hersenletsel :

Een NAH kan verschillende oorzaken hebben:
 • een verkeersongeval, een kwalijke val, een zware stoot tegen het hoofd,
 • een infectie in de hersenen, een CVA of beroerte, een trombose , een tumor, ...
 • een ziekte als Multiple Sclerose (MS), de ziekte van Huntington,

 

Doelstelling :
Het supportteam biedt mantelzorgers en diensten die bij de persoon met NAH aan huis komen advies, overleg en vorming op vlak van de volgende domeinen :
   1. Begrijpen van veranderingen in het gedrag en de emoties na een hersenletsel.
   2. Het samenleven na een hersenletsel.
   3. Cognitie, geheugen, organisatie, communicatie.
   4. Hulpmiddelen op vlak van motoriek, communicatie, woningaanpassing,
   5. Dagbesteding en vrijetijd.
   6. Onderwijs, opleiding en werk.
   7. Afstemmen van de hulpverlening.

 

Concrete voorbeelden :

  - Martine draagt de zorg voor haar vader Albert, die een jaar geleden getroffen werd door een beroerte. Na een revalidatieperiode woont hij opnieuw thuis. Hij heeft er echter niets omhanden. En zeggen dat hij vroeger zo'n fervente klusser was ! Kan het Supportteam mee zoeken naar nieuwe mogelijkheden om van Albert opnieuw een bezige bij te maken ?
  - Sarah werkt als verzorgende in het gezin van Lotte. Die werd twee jaar geleden slachtoffer van een verkeersongeval. Omwille van haar hersenletsel werd ze volledig afhankelijk van de zorgen van anderen. Ze zag zich genoodzaakt opnieuw bij haar ouders te gaan wonen. Het samenwonen verloopt niet zonder slag of stoot, en de verzorgenden worden meegesleept in de dagelijkse conflicten. Zij wenden zich tot het Supportteam met een vraag naar vorming, in de hoop dat ze zich daarmee kunnen staande houden binnen het gezin.

 

Hoe aanmelden ? Het centrale meldpunt is bereikbaar via telefoon 0491/56.12.22 of nah.vlabra@gmail.com
 
 
  De instelling behoort tot de vzw. Provincialaat der Broeders van Liefde, Stropstraat 119, B-9000 GENT
Ond.nr.: 0406.633.304