Z O R G A A N B O D

   
Vakgroep Maatschappelijk werk
   
 

Maatschappelijk werkers zijn binnen een doelgroep toegewezen aan één of twee afdelingen. In het interdisciplinair samengestelde team focussen maatschappelijk werkers op de psycho-sociale problematiek van de patiënten. In de periode die aan de opname voorafging, heeft de stoornis van de patiënt vaak aanleiding gegeven tot het ontstaan van problemen op diverse domeinen: relationeel, sociaal, administratief, professioneel, juridisch, financieel...

De patiënt (en zijn familie) wordt door de maatschappelijk werker begeleid en ondersteund in functie van het maximale herstel van zijn zelfredzaamheid. Desgevallend treedt de maatschappelijk werker als bemiddelaar op naar externe instanties en neemt zo lang als nodig een aantal taken en verantwoordelijkheden over.

De competentie van de maatschappelijk werker laat toe om het team op een deskundige wijze te adviseren, o.m. wat betreft zijn kennis van de sociale kaart.

Wat de concrete taken betreft, is de maatschappelijk werker aangewezen op de vragen van de patiënt (en zijn omgeving), zijn eigen inschatting van de situatie van de patiënt en de opdrachten die door het behandelend team worden geformuleerd.

Met het oog op een goede doorstroming van patiënten op de afdeling, houdt de maatschappelijk werker voortdurend oog op de ontslagmogelijkheden en werkt daarvoor onder meer samen met Psychiatrische Thuiszorg, Beschut Wonen, ...

   
  Contactpersoon:
   
 
Dhr. Juul VAN AERSCHOT
vakgroepverantwoordelijke
tel. 016 45 28 10 of juul.van.aerschot@fracarita.org
 
  De instelling behoort tot de vzw. Provincialaat der Broeders van Liefde, Stropstraat 119, B-9000 GENT
Ond.nr.: 0406.633.304