Z O R G A A N B O D

   
Vakgroep Psychologie
   
 

Een gespecialiseerd team van psychologen en assistenten in de psychologie zet zich dagelijks in voor een kwaliteitsvolle psychologische hulpverlening, zowel in het kader van een opname, een langdurig verblijf of een ambulante raadpleging. Daarnaast wordt geïnvesteerd in opleiding en onderzoek, met oog op ontwikkeling van nieuwe wetenschappelijke kennis en innoverende behandelstrategieën.  

Onze medewerkers zijn vast verbonden aan afdelingen en doelgroepen, waar zij naast hun disciplinegebonden activiteiten een sterk inhoudelijk inspirerende rol spelen in de interdisciplinaire teamwerking. Dit maakt doorgedreven specialisatie mogelijk. Via de centrale coördinatie van de psychologische dienst wordt echter ook over de grenzen van de afdelingen heen gewerkt om een maximale zorg op maat te bieden.

Inhoudelijk wordt vanuit verschillende theoretische denkkaders gewerkt, afhankelijk van de opleiding van de psycholoog-pychotherapeut en de specifieke zorgvragen van de cliënt of doelgroep. Alle hoofdrichtingen worden vertegenwoordigd: gedragstherapie, clientgerichte benadering, psychoanalyse,  neuropsychologie en systeemdenken. Hierbij wordt veel belang gehecht aan continue bijscholing, zodat de cliënt op elk moment kan rekenen op een professionele en onderbouwde hulpverlening.

   
  Contactpersonen:
   
 
Dhr. Bart Schepers vakgroepverantwoordelijke
 
  De instelling behoort tot de vzw. Provincialaat der Broeders van Liefde, Stropstraat 119, B-9000 GENT
Ond.nr.: 0406.633.304