Z O R G A A N B O D

   
Netwerk Internering Vlaams-Brabant - Brussel
   
 

Meerjarenplan
In 2009 lanceerden de ministers Vandeurzen en Onkelinx het federaal meerjarenplan internering met als doel de uitbouw van een zorgcircuit voor forensisch-psychiatrische patiŰnten (internering). Men wil adequate zorg bieden aan ge´nterneerde personen om zo tot een maximale maatschappelijke integratie te komen. Personen met een interneringsstatuut moeten volwaardig toegang hebben tot gepaste geestelijke gezondheidszorg. Dit alles gebeurt binnen het gedachtegoed van de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg op basis van artikel 107 van de ziekenhuiswet. Door zorgnetwerken en zorgcircuits streeft men naar een gemeenschapsgerichte vraaggestuurde geestelijke gezondheidszorg met continu´teit van zorg (meer info op www.psy107.be).


Netwerkco÷rdinatoren internering
Voor de uitvoering van dit meerjarenplan stelde de FOD Volksgezondheid in 2013 netwerkco÷rdinatoren internering aan. Zij werken per Hof van beroep nauw samen met de netwerkco÷rdinatoren internering van de FOD Justitie. De netwerkco÷rdinatoren faciliteren de samenwerking tussen verschillende (zorg-, justitie- en welzijns-)partners en bouwen een zorgaanbod uit waarbij de in- en doorstroom van ge´nterneerde personen zo optimaal mogelijk verloopt.


Zorgaanbod internering
Het zorgaanbod voor ge´nterneerde personen werd onder invloed van het meerjarenplan internering, en later ook het masterplan internering, aanzienlijk uitgebouwd. Dit aanbod bevat verschillende facetten zoals residentiŰle behandeling, mobiele en ambulante begeleiding/behandeling, woonvormen zoals beschut wonen en psychiatrisch verzorgingstehuizen, dagbesteding, ů Meer info hierover vind je hier: http://schakelteam.be/info.html


Heb je vragen of wil je meer informatie?
Contacteer: Mieke Goyens, Netwerkco÷rdinator Internering Volksgezondheid voor het Hof van beroep Brussel - Nederlandstalig Tel. 0476/88 15 56 - E-mail: mieke.goyens@schakelteam.be
Meer info vind je ook op volgende websites:
 
 
  De instelling behoort tot de vzw. Provincialaat der Broeders van Liefde, Stropstraat 119, B-9000 GENT
Ond.nr.: 0406.633.304