Z O R G A A N B O D

   
Vakgroep Ergotherapie
   
 

De ergotherapeut maakt deel uit van een interdisciplinair team en gaat samen met de patiënt op zoek naar zijn interesses en doelen op vlak van wonen, werken en vrije tijd. Hij of zij ondersteunt de patiënt om de nodige inzichten en vaardigheden te verwerven om zijn leven opnieuw vorm en inhoud te geven.

Het opnieuw opnemen van zinvolle activiteiten zoals vorming, vrijetijds- of arbeidsgerichte activiteiten heeft een belangrijke invloed op het functioneren en welbevinden van personen met een psychische kwetsbaarheid. Het traject dat de patiënt volgt is op maat en gericht op herstel en re-integratie in de maatschappij.

   
Nieuw! Het TAC - Therapeutisch Activiteitencentrum
   
 

Om dit te realiseren kunnen patiënten en bewoners onder begeleiding van een ergotherapeut of begeleider terecht in het TAC (Therapeutisch Activiteitencentrum). Het TAC vervangt het voormalige 'Reva' (revalidatiecentrum) van het UPC Sint-Kamillus. Het TAC is een centrum waar groei en ontwikkeling van mensen met een psychische kwetsbaarheid centraal staan. Het bestaat uit vijf deelwerkingen. Klik hier voor meer informatie over het TAC.
Het TAC organiseert ook arbeidsgerichte activiteiten. Organisaties en bedrijven kunnen semi-industriële opdrachten uitbesteden aan het TAC. Meer info hierover.

   
  Contactpersonen:
   
 
Diensthoofd: Nadine Ruiters - tel. 016 45 27 30
E-mail: tac@fracarita.org
   
 
   
  De instelling behoort tot de vzw. Provincialaat der Broeders van Liefde, Stropstraat 119, B-9000 GENT
Ond.nr.: 0406.633.304