Z O R G A A N B O D

   
Vakgroep Ergotherapie
   
 

De ergotherapeut is lid van een interdisciplinair team en gaat samen met de patiŽnt op zoek naar zijn interesses en doelen op vlak van wonen, werken en vrije tijd. Wij helpen de patiŽnt de nodige inzichten en vaardigheden te verwerven om zijn leven opnieuw vorm en inhoud te geven.

Het opnieuw opnemen van zinvolle activiteiten binnen het kader van dagbesteding ( arbeid, vorming, vrije tijd ) heeft een belangrijke invloed op het functioneren en welbevinden van personen met geestelijke gezondheidsproblemen. Het traject dat de patiŽnt volgt is op maat en gericht op herstel en re-integratie in de maatschappij.

Om dit te realiseren beschikt de ergotherapeut over een ruim aanbod aan activiteiten op diverse locaties.

 • Het Revalidatiecentrum met arbeidsmatige ateliers, handambachtelijke ateliers
  Folder Ergotherapeuten
 • De boerderij
 • De jobbus /'t Stichelke
 • Verder kunnen patiŽnten zich inschrijven voor:

 • Voortraject arbeid (samenwerking met ECHO)
 • Muziekatelier
 • Beeldende therapie
 •    
    Contactpersonen:
     
   
  Mvr. Bernadette Vannecke vakgroepverantwoordelijke tel.: 016/45.27.30
     
  Website: www.reva-kamillus.be
   
     
    De instelling behoort tot de vzw. Provincialaat der Broeders van Liefde, Stropstraat 119, B-9000 GENT
  Ond.nr.: 0406.633.304