Z O R G A A N B O D

 
Het Universitair Psychiatrisch Centrum bestaat uit het Psychiatrisch Ziekenhuis, het Psychiatrisch Verzorgingstehuis en een Polikliniek. Het Universitair Psychiatrisch Centrum werkt voor Beschut Wonen, activering en Psychiatrische Thuiszorg nauw samen met vzw Walden

Vragen voor opname kan je richten aan de aanmeldingscoördinator. Dit kan telefonisch, elke werkdag tussen 13u00 en 15u00 op het nummer 016 45 26 26 of via mail aan: aanmelding.kamillus@fracarita.org.
Met vragen voor opname binnen forensische zorg kan je terecht bij de aanmeldingscoördinator internering. Dit kan elke werkdag tijdens de kantooruren op het nummer 016 45 29 05 of via mail aan: annelies.devue@fracarita.org

Heb je algemene vragen over de werking van het UPC Sint-Kamillus? Contacteer ons dan op het nummer 016 45 26 11 of mail naar: upc.st.kamillus@fracarita.org

  Het PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS beschikt over gespecialiseerde zorgeenheden voor de tijdelijke opname en behandeling van:
DOELGROEP VOLWASSENEN MET PSYCHIATRISCHE PROBLEMEN t.g.v. EEN VERWORVEN HERSENLETSEL - CERENAH
DOELGROEP VOLWASSENEN - Algemene Psychiatrie
DOELGROEP VOLWASSENEN - Psychopedagogische Psychiatrie
DOELGROEP VOLWASSENEN - Forensische Psychiatrie
   
 

Een opname in het psychiatrisch ziekenhuis,hetzij een volledige opname, hetzij een dag- of nachthospitalisatie, is steeds tijdelijk en kan nooit een blijvende duur hebben.

  paramedische diensten
 

De behandeling van de patiënten bestaat uit verschillende therapievormen (psycho- en sociotherapie, psychofarmacotherapie, gedragstherapie, gezinstherapie en psychosociale rehabilitatie). Elke zorgeenheid heeft specifieke therapeuten of paramedische medewerkers toegewezen die samen met de verpleegkundige teams instaan voor het zorgprogramma. Sommige diensten organiseren eveneens een centraal aanbod.

 
  Vakgroep Bewegingstherapie
  Vakgroep Ergotherapie
  Vakgroep Maatschappelijk werk
  Vakgroep Psychologie
  Dienst zingeving en pastoraat
 
  PSYCHIATRISCH VERZORGINGSTEHUIS

Wooneenheid voor langdurig verblijf

 
  POLIKLINIEK

Ambulante hulpverlening & somatische zorg

     

  INFORMATIE VOOR FAMILIELEDEN EN DICHTBETROKKENEN

Informatie voor familieleden en dichtbetrokkenen 

 ZORGVERNIEUWING: INITIATIEVEN

Intensieve zorgbemiddeling

Expertenteam GGZ bij verstandelijke beperking

Conventie ziekte van Huntington

Consultdesk GGZ

Consulententeam Vlaams-Brabant & Brussel

Netwerk internering Hof van Beroep Vlaams-Brabant & Brussel

Supportteam NAH

   
   
  De instelling behoort tot de vzw. Provincialaat der Broeders van Liefde, Stropstraat 119, B-9000 GENT
Ond.nr.: 0406.633.304