V O R M I N G  &  O N D E R Z O E K
   
  Wetenschappelijk Onderzoek
   
 

Het UPC Sint-Kamillus heeft een lange traditie in wetenschappelijk onderzoek. We zijn zelf initiatiefnemers van onderzoeksprojecten, maar nemen ook deel aan bestaande projecten van zorg- en onderzoekpartners. Het wetenschappelijk onderzoek richt zich op de doelgroepen of domeinen waarin Sint-Kamillus de meeste expertise en specialisatie bezit.

In Sint-Kamillus werken verschillende psychologen en artsen die doctoreerden of in een lopend doctoraatsproject participeren en ook wetenschappelijk medewerkers die dit mee mogelijk maken. Dankzij de nauwe link van de onderzoekers met de praktijk zetten we maximaal in op een vertaalslag naar de geestelijke gezondheidszorg en naar het zorgbeleid.

De wetenschappelijke werking binnen Sint-Kamillus organiseert zich in een wetenschappelijke raad die vijfmaal per jaar samenkomt. Het is deze raad die elk jaar vier wetenschappelijke seminaries inricht met input en vertegenwoordiging van de verschillende disciplines. Om de twee jaar stellen we een programma voor een wetenschapsdag op.

  Contactadres
   
 

Hebt u vragen over onze onderzoeken of wilt u Sint-Kamillus betrekken in een onderzoek? Of wilt u samenwerken onder een andere vorm? Contacteer dan: demi.dekleermaeker@fracarita.org of via het nummer 016 452 507.

 
 
  De instelling behoort tot de vzw. Provincialaat der Broeders van Liefde, Stropstraat 119, B-9000 GENT
Ond.nr.: 0406.633.304