V O R M I N G  &  O N D E R Z O E K
   
  ONDERZOEK
   
 

De wetenschappelijke werking van het U.P.C. Sint-Kamillus poogt om via wetenschappelijk onderzoek bij te dragen aan de zorgontwikkeling van de geestelijke gezondheidszorg. Meer concreet spitst het wetenschappelijk onderzoek zich toe op de doelgroepen of domeinen waarin het U.P.C. Sint-Kamillus zich specialiseert. Hierbij wordt gestreefd naar samenwerking met andere partners (universiteiten, hogescholen,...). Daarnaast organiseert de wetenschappelijke werking elk jaar vier wetenschappelijke seminaries en is er om de twee jaar een wetenschapsdag. Organisatorisch bestaat de wetenschappelijke werking uit de dagelijkse leiding, de wetenschappelijke projectgroepen en een overkoepelende wetenschappelijke raad die vijf maal per jaar samenkomt.

Op dit ogenblik lopen onder meer volgende onderzoeken:

Doelgroep Algemene Psychiatrie

Hopeloosheid en zingeving bij het lijden onder schizofrenie (Dr. Marc Eneman & Lieve Vanhee) – Fase 6/7

Doelgroep Forensische Psychiatrie

Effectiviteit van Forensic Assertive Community Treatment (Fenix: Dr. Thomas Marquant & Meike Van Nuffel) – Fase 6/7

Nederlandse vertaling PTOS-ID II (Psychological Therapies Outcome Scale-Intellectual Disabilities 2nd Edition) (Tinne Van Turnhout) – Fase 5/6 Validatie risicotaxatie-instrument START (Short-Term Assessment of Risk and Treatability) (Steven Degrauwe, Dr. Thomas Marquant) – Fase 3/4 Instrument voor risicotaxatie gebaseerd op persoonlijkheidsdynamieken (Steven Degrauwe) – Fase 3/4

Doelgroep Cerenah

Affectieve stoornissen bij matig tot ernstige niet-aangeboren hersenletsels: voorkomen en risicofactoren (Dr. Dirk Liessens & Margot Hoppenbrouwers) – Fase 6/7 Conditional discrimination and learning flexibility in Korsakoff’s amnesia: An exploration of derived relational responding and equivalence relations (Bart Schepers) – Fase 6 Validatie familietevredenheidsvragenlijst (Isabelle Delvaux & Guy Lorent) – Fase 6

Doelgroep overschrijdende projecten

Beleving van dwang (Guy Lorent & Bart Schepers) – Fase 6/7/8

Attitude van hulpverleners ten aanzien van seksualiteit bij cliënten (Steven Degrauwe) – Fase 6/7

Fases van de onderzoeksprojecten

Fase 1: overleg met liaison wetenschappelijk medewerker
Fase 2: overleg in wetenschappelijke raad
Fase 3: goedkeuring door directie
Fase 4: goedkeuring door ethisch comité
Fase 5: overleg in projectgroep
Fase 6: uitvoeren van onderzoek
Fase 7: communiceren
Fase 8: opvolging van implicaties van resultaten

 

 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
  De instelling behoort tot de vzw. Provincialaat der Broeders van Liefde, Stropstraat 119, B-9000 GENT
Ond.nr.: 0406.633.304