A L G E M E E N

   
Informatie voor familieleden en andere dichtbetrokkenen
   
 

Het Universitair Psychiatrisch Centrum bestaat uit het Psychiatrisch Ziekenhuis, het Psychiatrisch Verzorgingstehuis en een Polikliniek. Vragen om informatie over het ziekenhuis en de aangeboden behandelingen kunnen gericht worden tot de aanmeldingscoördinator. Vragen over een opname of een intakegesprek worden voorgelegd aan een stafgeneesheer. De aanmeldingscoördinator kan bereikt worden op het nummer 016 45 26 26.

 


Klachtenprocedure

 


Similes

 

is een vereniging voor gezinsleden en nabijbetrokkenen van personen met psychiatrische problemen. Similes verenigt partners, ouders, kinderen, broers en zussen, vrienden...kortom iedereen die betrokken is bij een psychisch zieke en los van het feit of deze persoon thuis woont of is opgenomen.

 


KOPP Vlaanderen

 

Deze website is speciaal gemaakt voor kinderen en jongeren met een ouder met psychische problemen. Via de puzzelstukjes vind je allerlei informatie en bruikbare tips, opgesplitst per leeftijdsgroep of doelgroep. Heb je vragen of zorgen, neem dan contact met ons op.

   
 
  De instelling behoort tot de vzw. Provincialaat der Broeders van Liefde, Stropstraat 119, B-9000 GENT
Ond.nr.: 0406.633.304