A L G E M E E N
 

Het Universitair Psychiatrisch Centrum beschikt over een Psychiatrisch Ziekenhuis (opname, behandeling & ontslag), een Psychiatrisch Verzorgingstehuis (langdurig verblijf) en een Polikliniek (ambulante werking). Het centrum is een van de instellingen van de vzw Broeders van Liefde. De Christelijke inspiratie dragen wij uit in onze zorg voor personen met psychiatrische stoornissen.

Momenteel heeft het centrum:

 
  •  110 bedden voor opname en observatie
  •  175 bedden voor behandeling en revalidatie
  •  40 plaatsen voor daghospitalisatie
  •  10 bedden voor nachthospitalisatie
  •  140 bedden in het Psychiatrisch -VerzorgingsTehuis (P.V.T.)
  •  een poliklinische werking
   
   

De patiënten- en bewonerszorg wordt verleend door een 600-tal gemotiveerde medewerkers. Op jaarbasis betekent dit een gemiddelde van +/- 450 voltijds equivalenten.

Deze medewerkers realiseerden 97.199 verpleegdagen in het ziekenhuis en 43.400 verblijfsdagen in het psychiatrisch verzorgingstehuis. De jaarlijkse omzet van de instelling bedraagt ongeveer 38.000.000 euro.

   
pdf

GDPR

pdf

Folder

pdf

Historiek

Missie Broeders van Liefde
Jaaroverzicht 2018
pdf
Beleidsplan 2019
pdf
Beleidsplan 2019 (korte versie)
pdf
Identiteitsverklaring UPC St.-Kamillus
pdf
Organogram
pdf

Informatie voor familieleden en dichtbetrokkenen

pdf
Klachtenprocedure
pdf
Kosten verbonden aan de opname in het ziekenhuis
pdf
Checklist bij opname
pdf
Recht van de patiënt
pdf
Het patiëntendossier en de bescherming van de privacy
pdf
Inzagerecht dossier
  De instelling behoort tot de vzw. Provincialaat der Broeders van Liefde, Stropstraat 119, B-9000 GENT
Ond.nr.: 0406.633.304