Z O R G A A N B O D
 
DOELGROEP VOLWASSENEN - ALGEMENE PSYCHIATRIE
 

Binnen de Doelgroep Algemene Psychiatrie (DAP) wordt een individueel zorgtraject aangeboden voor volwassen patiŽnten uit de Leuvense regio met een ernstige psychiatrische problematiek ('severe mental illness'). Dit zorgtraject, dat samen met de patiŽnt en zijn omgeving wordt doorlopen, gebeurt zoveel mogelijk in samenwerking met externe (zorg)instanties om de re-integratie in de maatschappij van bij de opname te bevorderen en te ondersteunen.De doelgroep richt zich tot volwassenen (vanaf 18 jaar) uit de regio met een algemene psychiatrische problematiek (psychotische kwetsbaarheid, persoonlijkheidsmoeilijkheden, stemmingsstoornissen...) die mogelijk gepaard gaat met problematisch middelengebruik.

Aanvragen tot opname kunnen gericht worden aan de aanmeldingscoŲrdinator voor het
U.P.C. Sint-Kamillus via het nummer 016/45.26.26 of via het onthaal op het nummer 016/45.26.11.
De aanmeldingscoŲrdinator zal uw vraag behartigen.

De Doelgroep Algemene Psychiatrie heeft geen specifiek zorgaanbod voor personen met:
 • een grote somatische zorgnood;
 • een organische pathologie;
 • een primaire persoonlijkheidsstoornis;
 • een op de voorgrond staande autismespectrumstoornis
 • een uitgesproken stoornis op het vlak van seksualiteit (pedofilie, exhibitionisme Ö);
 • een ernstige verstandelijke beperking;
 • een primaire problematiek van middelenmisbruik.
Enkele voor de doelgroep belangrijke accenten bepalen hoe we de zorg voor de patiŽnten willen aanbieden:
 • Het aanbieden van een professionele, deskundige behandeling;
 • Werken vanuit een cliŽntgerichte en herstelgerichte benadering;
 • Het aanbieden van een zo naadloos mogelijk zorgtraject;
 • Het betrekken van familie en netwerk;
 • Intensieve behandeling en rehabilitatie als onze kernopdrachten.
De Doelgroep Algemene Psychiatrie functioneert als ťťn geheel met daarin verschillende zorgeenheden en zorgmodules. Veel patiŽnten leggen een traject af binnen de doelgroep over verschillende zorgeenheden heen. Het gemeenschappelijke van de doelgroep drukt zich o.m. uit in de gemeenschappelijke missie, de betrokkenheid op elke patiŽnt en centrale therapeutische zorgactiviteiten. Elke zorgeenheid heeft een specifieke opdracht met eigen accenten en een zorginhoudelijke visie.

De doelgroep algemene psychiatrie bestaat uit 4 zorgeenheden.
   
Zorgeenheden: 
 
Eenheid voor observatie, indicatiestelling en diagnose (GO)
Eenheid voor dagbehandeling (DZ)
Mobiel Team en ít Collectief
Opname- en behandeleenheid ĎVIAí
   
Doelgroepcoördinator: Dhr. Koen COCKX
   
 
  De instelling behoort tot de vzw. Provincialaat der Broeders van Liefde, Stropstraat 119, B-9000 GENT
Ond.nr.: 0406.633.304